България пое още половин милиард лева нов дълг от вътрешния пазар. С него общата задлъжнялост от началото на годината става 2,3 млрд. при 4,5 млрд. лимит за годината.
 

На 25 октомври 2021 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.08.2031 година.
 
На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,53%.
 
Интересът към новите книжа обаче беше доста нисък, като подадените поръчки достигнаха размер от едва 517,9 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,04.
 
Само месец по-рано (на 20 септември 2021 г.) коефициентът на покритие на предложените тогава 10,5-годишни ДЦК за 300 млн. лева беше 1,69 пункта.
 
Постигната вчера среднопретеглена годишна доходност от 0,53% беше най-високата, след като първата емисия от 10,5-годишните книжа беше пусната на вътрешния дълги пазар на 15 февруари тази година. Тогава доходността беше от едва 0,14%, а коефициентът на покритие достигна 1,85 пункта.
 
В последствие планираният за 8 март 2021 г. аналогичен аукцион беше отменен поради наличието на слаб интерес, въпреки че тогава беше постигнат коефициент на покритие от 1,77 пункта - значително по-висок от вчерашните 1,04 пункта.

България поема нов рекорден дълг

Отчетеният вчера лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации беше в размер на 65 базисни точки при 53 базисни точки на предходния аукцион за 10,5-годините държавни книжа, проведен на 20 септември, съобщи БНР.
 

istock
istock

От страна на участниците вчера беше отчетен висок интерес, посочват от финансовото министерство, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 85,4%, следвани застрахователните дружества – 8,1%, пенсионни и гаранционни фондове – 4,6%, инвестиционни посредници – 1,6% и други инвеститори – 0,1%.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg