Въз основа на очакванията на мениджърите за продажните цени, на допусканията ни за изменението на цените на суровините на международните пазари и в условията на пазара на труда, прогнозираме инфлацията през първото шестмесечие на 2023 г. да следва тенденция към плавно забавяне. Това сочи прогнозата на БНБ, се казва в изданието „Икономически преглед“.

Фактори, които се очаква да продължат да оказват проинфлационно влияние, са прогнозираният съществен растеж на разходите за труд на единица продукция и на частното потребление, запазването на висока инфлация при промишлените стоки в основните търговски партньори на България, както и отпадането на някои от въведените от правителството фискални мерки. Инфлацията при храните се повиши до 25% през декември 2022 г. (спрямо 8.1% в края на 2021 г.).

Тази група имаше най-голям положителен принос за общата инфлация, което се дължеше както на преработените, така и на непреработените храни. В групата на непреработените храни беше регистрирано повишение на цените от 22.3% на годишна база през декември 2022 г. (спрямо 6.0% през декември 2021 г.), се посочва в анализа.

Най-голям принос за поскъпването на непреработените храни имаха подгрупите „месо и месни продукти“ и „плодове и зеленчуци“, което може да се обясни с по-високите цени на вноса на тези продукти, както и с повишените разходи за местно производство в съответствие с поскъпването на продуктите и услугите, използвани за междинно потребление в селското стопанство. Годишната инфлация в групата на преработените храни достигна 26.3% през декември 2022 г. (при 9.2% в края на 2021 г.). Най-голям положителен принос имаше подгрупата „мляко, млечни продукти и яйца“, следвана от „хляб и зърнени храни“ и „захар и шоколадови изделия“. Поскъпването на изброените храни се определяше от възходящата динамика на цените на вноса, както и от растежа на цените на производител в преработващата промишленост в условията на съществено поскъпване на селскостопанската продукция в страната и по-високи разходи на фирмите за заплати, електроенергия, горива и други материали, подчертават от БНБ.

istock
istock

Относно доходите от банката отчитат, че приходите на домакинствата в номинално и реално изражение са продължили да се повишават. „Полученият общ доход на домакинствата в номинално изражение нарасна с 21.1% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г., като основен принос за повишението имаше увеличението на пенсиите, следвано от растежа на доходите от работна заплата. Увеличение на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. беше отчетено и при приходите на домакинствата от изтеглени спестявания, докато размерът на получените заеми и кредити се понижи на годишна база.

В реално изражение годишният растеж на общия доход на домакинствата също се ускори през третото спрямо второто тримесечие на 2022 г. и достигна 5.1%.

БНБ: Домакинствата може да започнат да теглят депозитите си

Доходите от пенсии се повишиха с 25% на годишна база в реално изражение през третото тримесечие на 2022 г., докато приходите от работна заплата в реално изражение се понижиха за второ поредно тримесечие с 3.9% на годишна база. По-силното нарастване на общия доход на домакинствата в реално изражение при спад на приходите от работна заплата, които имат основен дял в общия доход, се дължеше на увеличението на алтернативните източници на приходи за домакинствата, като пенсии, доходи от собственост, приходи от продажби и социални помощи.

В съответствие с по-силното нарастване на общия доход растежът на реалния разполагаем доход на домакинствата също се ускори до 6.7% на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. при годишно повишение от 4.3% през второто тримесечие на годината“, пише в анализа.

istock
istock

От БНБ очакват през първата половина на 2023 г. отслабване на икономическата активност, за което ще допринася както прогнозираното понижение на запасите в икономиката, така и очакваният по-слаб износ на стоки вследствие на влошаващата се глобална икономическа обстановка и на специфични за България фактори.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg