От 2005 г. досега в края на всяка календарна година Българската стопанска камара (БСК) провежда онлайн допитване сред бизнеса относно оценката му за изтичащата година и очакванията му за следващата.

За 18 години БСК натрупа дълъг динамичен ред от данни за различни проблеми, касаещи бизнес средата, което позволява аналитично проследяване на тенденциите в икономиката.

На база провежданите през годините проучвания, БСК стартира собствено изследване на бизнес климата - BIA Index.

Ще потребяваме по-малко при по-висока минимална заплата

Индексът на БСК с базова година 2010 (2010=100) показва следното:

- Бизнесът е традиционно песимистичен в очакванията си за развитието на икономиката. През целия разглеждан период очакванията на респондентите за предстоящата година са значително по-лоши от оценката им за състоянието на бизнеса;

- Положителната оценка за състоянието на икономиката между 2013 и 2019 г. е грубо прекъсната от световната пандемия през 2020 г. и последвалата рецесия в резултат на наложителните ограничителни мерки, затруднената дейност и частично затваряне на част от предприятията в страната, нарушените канали за доставки и т.н.;

- През 2020 г. очакванията за развитието и оценката за състоянието на икономиката от страна на бизнеса достигат историческо дъно, съизмеримо с кризата от 2008 г.;

- През 2021 г. започва постепенно възстановяване и в двата компонента. Но докато оценката за състоянието на икономиката се подобрява през 2022 г., очакванията на бизнеса за следващата година се влошават, в резултат на новите влияещи фактори като геополитическата ситуация в Европа, шоковото нарастване в цените на енергоносителите и суровините, политическата нестабилност и т.н.

 

Следващата диаграма изобразява текущата ситуация спрямо очакванията – преминава през квадранти, обозначени с различните фази: „възстановяване“, „подем“, „забавяне“ и „криза“. Ако оценките на участниците в проучването за текущата бизнес ситуация и техните бизнес очаквания са под средните балансови стойности, икономическата активност се изобразява в квадранта „криза“.

Ако индикаторът за очакванията е над средното (подобрение, но със стойност за бизнес ситуацията под средната балансова стойност), икономическата активност преминава към квадранта „възстановяване“.

Ако и бизнес ситуацията, и очакванията са над средното балансово ниво, икономическата активност се появява в квадранта „подем“. Ако обаче индикаторът за очакванията падне под средното (влошава се, оценката за ситуацията е над средната балансова стойност), икономическата активност влиза в квадранта на „забавяне“.

 

Графиката показва, че:

- След възстановяването от кризата през 2008 г. икономиката на страната е навлязла в квадрант "криза" за кратко в периода 2011-2012 г.;

- Следват двугодишен цикъл на подем през 2013 и 2014 г., последвано от леко забавяне през 2015 г.;

- От 2016 г. следва 4-годишен цикъл на „подем“ до 2019 г., достигащ своя връх през 2017 г.;

- През 2020 г. настъпилата пандемия от COVID-19 хвърля страната в екстремна за наблюдавания период ситуация на „криза“;

- Започналото през 2021 г. възстановяване е прекъснато през 2022 г., когато според проучването на БСК, страната отново навлиза постепенно в „кризисната“ зона.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg