Фактическото индивидуално потребление на човек от населението в България през 2021 г. е било с 37 процента по-ниско от средното за целия Европейски съюз (ЕС), информира Евростат. Страната ни е била на последно място в ЕС и по показателя, който измерва брутния вътрешен продукт (БВП) на човек от населението.

Фактическото индивидуално потребление (AIC) на човек от населението измерва материалното благосъстояние на домакинствата, изразено в стандарт на покупателната способност (PPS). Това е индикатор, който цели да покаже какви са разликите в действителното потребление между отделните европейски страни. 

БВП на един зает в България се увеличава

Фактическо индивидуално потребление на човек

Фактическото индивидуално потребление на човек от населението през 2021 г. е варирало от 63 процента до 146 процента от средното ниво за ЕС. 

При девет страни от Евросъюза този показател е бил над средното равнище за ЕС. За Люксембург той е бил с 46 процента по-висок, а при Дания, Германия, Нидерландия, Белгия, Австрия, Швеция, Финландия и Франция - с 10 или повече процента. 

При пет страни от Европейския съюз фактическото индивидуално потребление на човек от населението през 2021 г. е било по-ниско с 25 процента или повече от средното за ЕС. При Хърватия, Латвия, Унгария и Словакия този показател варира между 27 и 30 процента под средното равнище. 

България е страната от Евросъюза, в която е отчетено най-ниското фактическо индивидуално потребление на човек от населението през 2021 г. – 37 процента под средното ниво за ЕС.

БВП на човек от населението 

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в Европейския съюз през 2021 г. е варирал между 277 процента от средното ниво за ЕС в Люксембург до 55 процента в България, отбелязва Евростат.

При девет страни от ЕС брутният вътрешен продукт на човек от населението е бил по-висок от средното равнище за Евросъюза. Това са Люксембург, Дания, Германия, Нидерландия, Австрия, Белгия, Швеция, Финландия и Франция.  

България е на последно място и по този показател, информира статистическата служба на Европейския съюз.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg