Повече чужденци купуват, отколкото продават имоти у нас. Това показват данните на БНБ за януари. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0.9 млн. евро, при положителен нетен поток от 2.9 млн. евро за януари 2023 г.

Общо преките инвестиции в страната нарастват със 111.6 млн. евро (0.1% от БВП 3 ), но са с  305.2 млн. евро (73.2%) по-малки спрямо тези за януари 2023 г. (положителен поток от 416.8 млн. евро).

Външният дълг на България се повиши с близо 450 млн. евро за година

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2024 г. са от Нидерландия (26.4 млн. евро), Италия (23.8 млн. евро) и Гърция (23.5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Израел (28.3 млн. евро) и Ирландия (4.4 млн. евро).

istock
istock

Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 107 млн. евро, при положителна стойност от 229.8 млн. евро за януари 2023 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase