Брутният външен дълг на страната в края на ноември 2023 г. възлиза на 44,402 млрд. евро (46,5 процента от прогнозния БВП), съобщават от БНБ. Това е с 448,5 млн. евро (1 процент) повече в сравнение с края на ноември 2022 г. (43,9542 млрд. евро, 51,2 процента от БВП).

В края на ноември миналата година краткосрочните задължения са 7,1742 млрд. евро (16,2 процента от брутния дълг, 7,5 процента от БВП). Те се понижават с 1,3622 млрд. евро (16 процента) на годишна база (8,5365 млрд. евро, 19,4 процента от дълга, 9,9 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 37,2284 млрд. евро (83,8 процента от брутния дълг, 38,9 процента от БВП), като се повишават с 1,8107 млрд. евро (5,1 процента) спрямо края на ноември 2022 г. (35,4177 млрд. евро, 80,6 процента от дълга, 41,3 процента от БВП).

С колко расте дългът на България

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на ноември 2023 г. е 10,6651 млрд. евро (11,2 процента от БВП). Спрямо края на ноември 2022 г. (8,4896 млрд. евро, 9,9 процента от БВП) той нараства с 2,1755 млрд. евро (25,6 процента).

Външните задължения на Централната банка са 2,0557 млрд. евро (2,2 процента от БВП). Те намаляват с 214,6 млн. евро (9,5 процента) спрямо края на ноември 2022 г. (2,2703 млрд. евро, 2,6 процента от БВП).


Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции" (банки и фондове на паричния пазар) са 5,7018 млрд. евро (6 процента от БВП). Те намаляват с 332,7 млн. евро (5,5 процента) спрямо края на ноември 2022 г. (6,0345 млрд. евро, 7 процента от БВП).

Външните задължения на "Други сектори" са 11,6517 млрд. евро (12,2 процента от БВП). Те намаляват с 1,2677 млрд. евро (9,8 процента) спрямо същия месец на миналата година (12,9193 млрд. евро, 15,1 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,3283 млрд. евро (15 процента от БВП) в края на ноември миналата година. Това е с 87,9 млн. евро (0,6 процента) повече спрямо края на ноември 2022 г. (14,2404 млрд. евро, 16,6 процента от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 32,3 процента към края на ноември 2023 г., при 32,4 процента година по-рано.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg