Над 500 български малки и средни компании попълниха анкетата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и дадоха обратна връзка за развитието си през 2022 г. в условията на редица неблагоприятни фактори като високата инфлация, политическата ситуация в страната, войната в Украйна, постпандемичната обстановка и други.

От анализа на данните, извършен и обобщен от Агенцията, става ясно, че през миналата година най-силно негативно влияние е оказала високата инфлация – близо 83%  от МСП отбелязват като проблем скока в цените, а на второ място по негативно въздействие анкетираните са поставили политическата обстановка в страната – тя се е отразила неблагоприятно на 63,5 % от фирмите. На трето място по негативно влияние са класирани проблемите във веригите за доставки (57,6% от фирмите).

Рекорден ръст на фалирали фирми в ЕС

Националното проучване показва още, че оценките на собствениците на малките и средните предприятия за развитието на бизнеса им по отношение на предлаганото портфолио от продукти и услуги, извършените продажби и позицията им на пазара в страната се запазват непроменени в сравнение с предишната година. По отношение на позицията на МСП на чуждестранните пазари 58,6% от анкетираните посочват, че пазарният им дял остава без промяна. Въпреки това само на 25,7 %  от МСП са регистрирали нарастване на печалбата през годината.

istock
istock

Изследването сочи, че процентът на МСП, които са въвели някаква иновация е над 70, което значително надвишава очакванията и е основание за оптимизъм за развитието им. Най-висок е делът на осъществените продуктови иновации (40,6 %). Това е тясно свързано и с посоченото от анкетираните високо качество на продуктите и услугите като най-голямо конкурентно предимство на предприятията им.

Големи предприятия у нас спират работа

Най-сериозните проблеми, пред които са изправени предприятията по оценката на собствениците им, са липсата на квалифицирана работна ръка, високите цени на енергоносителите и високите цени на материалите и суровините. Липсата на квалифицирани служители е посочена като основен проблем за развитието на МСП  от близо 55 % от предприемачите. Този проблем е с потенциал за засилване, предвид нарастващото търсене на квалифициран персонал от всички икономически сфери, както и поради нарастващите и появяващите се нови изисквания и умения към тях.

Нужда от финансиране предприятията имат най-вече в областта на технологичната модернизация и експортната дейност.

Въпреки динамичната обстановка 61,6% от малките и средните предприятия считат, че бизнесът им върви в положителна посока и запазват оптимистичните си нагласи за благоприятното му развитие през тази година.

Анкетата е проведена през месец януари 2023 г., като над 500 компании отговориха на 22 въпроси по групи. Пълният анализ, графики, подробни данни, оценка на бизнес средата в България и други е публикуван на сайта на Агенцията тук:Aнализ за състоянието на МСП.

Данните от настоящото проучване ще бъдат включени и в Годишния анализ за състоянието на малките и средните предприятия, който традиционно ИАНМСП подготвя и който ще бъде представен скоро от организацията.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg