Брутният външен дълг на страната в края на май е 33,974 млрд. евро (59,9% от БВП), което е с 96,5 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2019 г., обявиха от БНБ.

година дългът намалява с 330 млн. евро.
 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май е 5,741 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 314,3 млн. евро, а за година се повишава с 335,2 млн. евро.
 
Външните задължения на сектор Банки са 4,369 млрд. евро. Те се понижават с 531,7 млн. евро спрямо края на миналата година. А спрямо месец май 2019 г. дългът на сектор Банки намалява с 205,3 млн. евро.
 
Външните задължения на „Други сектори“ са 10,552 млрд. евро. Те нарастват с 38,6 млн. евро спрямо края на 2019 г., но намаляват с 253,5 млн. евро в рамките на година.
 
В края на май 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране е 13,31 млрд. евро, което е с 82,3 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. За година вътрешнофирменото кредитиране се понижава с 206,7 млн. евро.
 

istock
istock

От януари до май полученото външно финансиране е в размер на 1,857 млрд. евро, при 2,827 млрд. евро за същия период на миналата година.

Може да получим 692 млн. евро от ЕС за кризата

От тях 482,3 млн. евро (26% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 496,7 млн. евро (26,7%) за сектор Банки, а 540,6 млн. евро (29,1%) са вътрешнофирмено кредитиране.

От януари до май извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2,215 млрд. евро, при 2,589 млрд. евро година по-рано.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg