Мярката "60 на 40" си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда - от нейния старт до момента са изплатени над 1,5 милиарда лева за общо 13,3 хиляди работодатели и близо 320 хиляди работници и служители.

Това се посочва в анализ на мярката и ефектите от промяната й, публикувани в последния информационен бюлетин на Националния осигурителен институт.
Според изводите в анализа промените в дизайна на мярката, в сила от 1 юни 2021 г., бяха насочени към отправяне на средствата към работодателите, най-силно засегнати от икономическите последствия от пандемията.

Промените съвпаднаха с период на икономическо оживление и отчетен ръст на брутния вътрешен продукт от близо 10 процента на годишна база, пише в анализа. Независимо от промените в дизайна на мярката, не бе отчетено влошаване на показателите на пазара на труда, а точно обратното - ръст на наетите и намаляващ брой на безработните, регистрирани в Агенцията по заетостта.

Вече се приемат заявления по удължената мярка 60/40

От 1 юни 2021 г. бяха изменени някои основни промени в дизайна на мярката - вместо 20 на сто намаление на приходите от продажби, минималният спад на приходите от продажби, който трябва да декларират работодателите, за да получат подкрепа, беше повишен до 30 на сто; интензитетът на подкрепата бе диференциран според процента на декларирания спад на приходите от продажби. Вместо 60 на сто от осигурителния доход на всеки работник и служител, за който е допустимо да бъде получена подкрепа, интензитетът на подкрепата стана 50 на сто за предприятия, декларирали спад на приходите от продажби не по-малко от 30 на сто, и 60 на сто - за предприятия, декларирали спад на приходите от продажби от не по-малко от 40 на сто.

istock
istock

Предварителните данни към 30 септември 2021 г. показват, че общият размер на плащанията, отнасящи се за юни и юли, е намалял до 95,4 млн. лв. в сравнение с близо 220,8 млн. лв. за април и май, т.е. има намаление на средномесечния разход съответно от 110,4 млн. лв. до 47,7 млн. лв.

Намалението на средномесечния разход се обяснява с две причини: първо, близо двойно намаление на броя на работодателите, участвали в мярката, и второ, намаление с около 27 на сто на сумата, която се пада средно на един работник и служител. От друга страна, броят на работниците и служителите (средно на работодател) се увеличава с около 15 на сто, което подсказва промени в структурата на подкрепените предприятия според числеността на работещите в тях.

Мярката 60/40 продължава до края на годината

В сравнение с април и май 2021 г., финансовата подкрепа за юни и юли 2021 г. намалява към всички икономически сектори. Очаквано, най-голямо намаление в абсолютен размер има в секторите, които досега получаваха най-много средства - преработваща промишленост (спад 51,4 млн. лв.), търговията (спад с 16,5 млн. лв.), транспорт, складиране и пощи (14,0 млн. лв.), добивна промишленост (спад с 13,2 млн. лв.), хотелиерство и ресторантьорство (спад с 9,0 млн. лв.).

Промяната в дизайна на мярката 60/40 не води до съществени промени в разпределението на финансовата подкрепа според големината на предприятието. През цялата 2021 г. най-голям дял от средствата са насочени към работодателите, осигуряващи 250 и повече работници и служители. Това е логично, доколкото: при тези работодатели са и най-големият дял от работните места, за които е предоставена подкрепа; осигурителният доход на работещите в големите предприятия работници и служители е по-голям, което води и до по-голям размер на подкрепата, падаща се на едно работно място, пише в анализа.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg