Бизнес лидерите по света продължават да бъдат изправени пред предизвикателства, свързани с COVID пандемията и пазарните условия, включително нарастващата инфлация, прекъсванията по веригата за доставки и „Голямото напускане“ в някои части от света.

Въпреки разнообразните и променящи се трудности участниците в тазгодишното проучване изразяват висок оптимизъм (най-висок за последните 10 години) относно перспективите за по-стабилна икономика през следващата година. Повече от три четвърти от изпълнителните директори, 77%, прогнозират, че световната икономика ще се подобри, докато само 15% очакват забавяне. Това показва глобално проучване на PwC.
 
Оптимизмът на бизнес лидерите за икономически растеж през 2022 г. е само с 1% по-висок от миналогодишния от 76% и с цели 54% по-висок в сравнение с 2020 г., когато повече от половината (53%) от участниците прогнозираха спад в икономиката.
 
Въпреки че като цяло се наблюдава очакване за икономически растеж през 2022 г., резултатите варират значително в различните страни и територии. Сред по-големите държави оптимизмът е най-висок в Индия, където 94% от изпълнителните директори очакват глобален растеж през следващата година, спрямо 88% през предходната година. Стабилен ръст на положителните очаквания наблюдаваме и в Япония (ръст от 16%, достигайки до 83% спрямо 67% предходната година) и умерено висок в Обединеното кралство (повишаване с 5% спрямо миналата година, достигайки 82%). Италия и Франция също отчитат голям ръст в  оптимизма на бизнес лидерите, което може би се дължи на по-значително от очакваното икономическо възстановяване на тези страни.
 
От друга страна, в САЩ се отчита спад от 18% в оптимизма на бизнес лидерите по отношение на глобалната икономика, достигайки до 70%. Леко понижение има и в Бразилия (спад от 7% до 77%), Китай (спад с 9% до 62%) и Германия (спад с 4% до 76%), което вероятно се дължи на увеличаващите се негативни ефекти от инфлацията и ограниченията във веригата за доставки.
 
Въпреки че изпълнителните директори в САЩ не са настроени толкова позитивно относно  развитието на глобалната икономика, те са относително уверени когато става въпрос за перспективите за растеж на собствените им компании.
 

istock
istock

„Докато продължаващата пандемия и появата на нови варианти на вируса ни притесняваха през годината, високото ниво на оптимизъм на бизнес лидерите говори за силата и устойчивостта на глобалната икономика и способността на изпълнителните директори да управляват бизнесите си добре дори и в несигурни условия. Няма нищо „нормално“ в света, в който работим, но вече свикваме с него. Виждаме разлики в нивата на увереност между страните, не липсват и предизвикателства, но е окуражаващо, че като цяло бизнес лидерите, с които говорихме, са настроени положително за 2022 г.“, споделя Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC.
 
Силата на доверието
 

Никога досега доверието не е било толкова важен фактор за успеха на компанията и никога не е било толкова голямо предизвикателство то да бъде спечелено и запазено. Въз основа на отговорите на участниците на въпроси, свързани с поведението на техните клиенти, проучването показва взаимовръзка между доверието на клиентите и увереността на изпълнителните директори. Лидерите, към чиито компании има високо клиентско доверие, са значително по-уверени в перспективите си за растеж през следващата година.

Кои висшисти ще са най-търсени в следващите 5 години

Здравните и кибер рисковете са сред основните притеснения на бизнес лидерите
 
Подобно на миналата година, кибер и здравните рискове се нареждат сред основните глобални заплахи, идентифицирани съответно от 49% и от 48% от участниците. Веднага след тях се нарежда макроикономическата нестабилност, като 43% от изпълнителните директори са много или изключително загрижени за потенциалното въздействие на инфлацията, промените в БВП и предизвикателствата на пазара на труда през следващата година. Друго основно притеснение, което се посочва, е способността за привличане и задържане на таланти.
 

istock
istock

От гледна точка на секторни специфики, кибер рисковете са на първо място за изпълнителните директори на организации в сферата на финансовите услуги (за 59% от тях). От друга страна, участниците от производство (40%) и потребителски стоки и услуги (39%) са по-малко притеснени от рискове, свързани с кибер сигурността, въпреки големия брой на кибератаки в тези сектори. Би било интересно да се проследи дали това ниво на увереност ще се промени през следващата година.
 
Не е изненадващо, че висок процент от бизнес лидерите в сферата на хотелиерството (75%) са загрижени за въздействието на рисковете за здравето върху техния бизнес. 49% от изпълнителните директори в областта на енергетиката, комуналните услуги и ресурсите виждат изменението на климата като ключова заплаха през следващата година, което е с 15% повече от процентите във всички други индустрии.
 
„За 25-те години, в които провеждаме глобалното проучване сред бизнес лидерите, видяхме как изпълнителните директори се справят с множество предизвикателства - от спукването на „dot-com“ балона до глобалната финансова криза. Новите изпитания за лидерите днес са глобалната пандемия и изменението на климата. Независимо от годината и типовете предизвикателства, забелязваме една константа, която винаги присъства и е от голямо значение, а именно – изграждането на доверие.

istock
istock

Тази година доверието е свързано с всичко – от увереността на изпълнителните директори в нарастването на приходите им, до това дали тяхната организация е поела ангажимент за нулеви емисии. Гледайки в дългосрочен план, със сигурност ще има непредвидими обстоятелства и предизвикателства през следващите 25 години. Ние вярваме, че компаниите, които са основани на доверие, ще постигат устойчиви резултати и ще имат успех в бъдеще“, обобщава Боб Мориц.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg