Удостоверенията въз основа на регистъра на населението, с изключение на удостоверението за наследници, ще се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя.

Това предвиждат нормативни промени.

Промените касаят:

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

Удостоверение за съпруг/ а и родствени връзки;

 Удостоверение за родените от майката деца;


Какво трябва да знам за данъка на колата ми?

 Удостоверение за правно ограничение;

 Удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Удостоверение за постоянен адрес;

 Удостоверение за настоящ адрес;

 Удостоверение за промени на постоянен адрес;

Удостоверение за промени на настоящ адрес;

istock
istock

Дава се възможност гражданите да заявят желанието си за издаване на удостоверение и устно, за което ще бъде подписван протокол от тях и служител на общината.

Писмено, освен на хартиен носител, това ще може да бъде направено и в електронна форма.

Общините ще отписват автоматично бракуваните коли

Гражданите ще избират и как да получават изготвените удостоверения – чрез пощенски оператор на адрес, като препоръчана пощенска или куриерска пратка, лично от звеното за административно обслужване в общината или по електронен път на имейл.
 

По този начин се облекчават гражданите при заявяване на административна услуга, извършвана въз основа на данните от регистъра на населението.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg