Общините вече ще отписват автоматично бракуваните автомобили.

Собствениците им няма да са длъжни да носят в общината бележка от КАТ при прекратяване на регистрацията, а информацията ще се получава директно от КАТ.

Промените са залегнали в Закона за местните данъци и такси, приети от Министерски съвет.

Друго предложение касае придобиването на автомобил по наследство.

Ако новият собственик не подаде декларация в общината в законния 6-месечен срок,  служител ще  образува служебно партида въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Какво трябва да знам за данъка на колата ми?

Изменя се и начинът на определяне на туристическия данък. Данните за нощувките, на чиято база се смята той, вече ще се получават от общините от единната информационна система на Министерството на туризма, която действа от тази година. Сега данните се изпращаха на общината от хотелите.

При декларирането на данъка върху доходите си хората с увреждания вече няма да предоставят решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Националната агенция за приходите (НАП) има служебен електронен достъп до регистъра на тези решения и подаването на документите заедно с годишната данъчна декларация отпада.

Няма да се декларират и получените награди от игри в размер до 100 лв. Те остават необлагаеми.

Куриерските фирми ще са длъжни да упражняват по-сериозен контрол върху акцизните стоки.
istock

Според друга промяна в данъчните закони куриерските фирми ще са длъжни да упражняват по-сериозен контрол върху акцизните стоки, главно заради много случаи на продажба на цигари и тютюн без платен акциз през куриери.

Данъчни облекчения, които мога да ползвам

При пренос на пратка с акцизни стоки куриерите ще изискват документ за самоличност и от подателя, и от получателя на пратката. Ако се появят съмнения за нарушение или при поискване от митниците куриерите и пощите ще трябва да отварят пратката за проверка (в стая с видеонаблюдение и свидетели), дори без съгласието на подателя.

Ако в пратката има рискови стоки – цигари или тютюн без платен акциз, тя ще се задържа за проверка от контролните органи.

При свързаните фирми в облагаемия им оборот ще се включват и приходите на предишните работили там фирми за максимум 12 месеца.
istock

Когато в един търговски обект еднородна дейност извършват една след друга свързани фирми или привидно различни, в облагаемия им оборот ще се включват и приходите на предишните работили там фирми за максимум 12 месеца, предвиждат промени в Закона за ДДС.

Финансовото ведомство е разяснило кога извършваната дейност се приема за "еднородна" и какво означава фразата "привидно несвързани лица". В момента регистрацията по ДДС е задължителна при годишен оборот от 50 000 лв.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg