Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписа двустранни споразумения за трансфер на средства с 6 общини за енергийно обновяване на последните 48 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

По сключените през 2015 и 2016 г. договори за саниране на жилищни сгради по програмата не достигна финансов ресурс за 52 сгради. Настоящото ръководство на МРРБ осигури средства за енергийна ефективност на тези сгради при условие, че не са финансирани от друг източник и нямат конструктивни проблеми. Затова 4 жилищни блока в община Русе, които са получили отрицателна оценка за конструктивна устойчивост, няма да бъдат финансирани.
 
С постановление на Министерския съвет бяха одобрени вътрешноведомствени промени на утвърдените разходи на МРРБ за 2023 г. в размер на 29 241 900 лева. Допълнително, в проектобюджета на министерството за 2024 г. са предвидени други 28 876 000 лева за енергийно обновяване на тези жилищни сгради.

Общата прогнозна стойност за обновяване на жилищните сгради в рамките на крайния срок се предвижда да достигне 95 989 490 лева. До края на 2025 г. споразуменията за подобряване на енергийната им ефективност трябва да бъдат изпълнени и тези сгради следва да бъдат въведени в експлоатация.

Колко ще трябва да плати от джоба си всеки собственик при саниране

След осигуряване на финансирането МРРБ подписа двустранни споразумения с 6 общини за енергийно обновяване на 48-те жилищни сгради и извърши трансфер на общо 27 434 069,25 лева по Етап I. Това дава възможност да бъдат започнати процедури съгласно Закона за обществените поръчки за следните общини:
 
 Община Добрич – 3 082 650,00 лева за 8 жилищни сгради;
 
 Община Каварна – 792 600,00 лева за 3 жилищни сгради;
 
 Община Пловдив – 369 150,00 лева за 1 жилищна сграда;
 
 Столична община – 16 173 303,75 лева за 24 жилищни сгради;
 
 Община Тутракан – 1 432 725,00 лева за 2 жилищни сгради;
 
 Община Хасково – 5 583 640,50 лева за 10 жилищни сгради;

 

istock
istock

Паралелно с предоставянето на финансиране за изпълнение на сградите, МРРБ предприе стъпки за приключване на НПЕЕМЖС, която започна през далечната 2015 г. Очаква се през месец януари 2024 г. да бъде прието постановление на Министерския съвет, което урегулира финализирането ѝ.

 Предвижда се бъдещите програми за финансиране на мерки за енергийна ефективност на жилищните сгради да не използват модела на 100% безвъзмездно финансиране и гражданите да съфинансират част от разходите за подобряване на тяхната собственост.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg