Възвръщаемостта в различните сегменти на инвестиционния пазар в България остава стабилна. Тя възлиза на 7,75 на сто за офиси и търговски площи, 7,5 на сто за индустриални и 4 на сто за жилищни имоти.

Общият инвестиционен обем е 12,3 млн. евро
, сочат данни от последния доклад на "Колиърс" (Colliers) за пазара на недвижими имоти в София през първото тримесечие на 2024 г.

В сегмента на офисите средните наемни нива в столицата за площи клас А регистрират минимален ръст до 15 евро на кв.м на месец, а за клас Б остават без промяна - 10 евро на кв.м на месец. Към момента на публикуване на данните на Colliers в активен строеж са 303 800 кв.м. Брутно усвоените площи са 36 900 кв.м, а делът на незаетите пространства е около 15 на сто при офиси клас А и Б.

Революция в ипотечния пазар: нови продукти и технологии променят финансирането на имоти

При флекс офисите (отдавани под наем за кратко време - бел. р.) в София средният месечен наем на фиксирано бюро е 180 евро на кв.м, на споделено – 150 евро на кв.м, а на самостоятелен кабинет – 220 евро на кв.м. Съществуващото предлагане възлиза на 63 800 кв.м, а нови 9850 кв.м се очаква да бъдат допълнително предложени на пазара. Броят на операторите на гъвкави работни пространства е 63, като те предлагат общо 8717 работни места. Общият фонд на флекс сегмента, съпоставен към този на стандартните офиси клас А и Б, е 3,4 на сто.

В сегмента на индустриалните имоти се регистрира плавен ръст на наемните нива, с което те достигат 5,5 евро/кв.м/месец за имоти клас А и 4 евро/кв.м./месец – клас Б. Съществуващото предлагане включва 1 412 600 кв.м завършени площи и 77 200 кв.м в строеж. Брутно наетите пространства са 7750 кв.м, а незаетите намаляват до 4,2 на сто. 


Наемните цени на площи в моловете се увеличават на 43 евро/кв.м/месец. Същата тенденция се наблюдава и при главните търговски улици и търговските паркове, където индикаторът достига съответно 56 и 11 евро/кв.м/месец. Не се планират нови проекти в сегмента на търговските центрове, а при парковете 70 700 кв.м са в процес на строеж. Данните на Colliers показват, че делът на свободните площи в шопинг молове намалява до 2,5 на сто, а при главните търговски улици и ритейл парковете се запазва на 1 на сто при първите и 3,3 на сто - при вторите.

Жилищните единици от висок и средновисок клас, които се предлагат на пазара в София, възлизат на 16 540, а в процес на изграждане са нови 5 250. Средните офертни цени остават без промяна. За продажба на апартамент с две спални те са между 180 000 – 230 000 евро, за редова къща – 320 000 – 450 000 евро, а за самостоятелна – над 490 000 евро.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase