Цените на жилищата ще продължат да се вдигат, смятат финансовите посредници, показва анкета на Министерство на финансите. Най-голям брой финансови посредници (43%) са посочили, че цените ще продължат да нарастват, но с по-бавни темпове в сравнение с 2021 г.

Забавянето може да се дължи на повишението на антицикличния капиталовия буфер, което ще започне да се прилага през октомври, и потенциално ще забави ръста на кредитирането. През април темпът на нарастване на жилищните кредити на годишна база отчете забавяне за пръв път от февруари 2021 г., като от 18.3% през март се понижи минимално до 18.1%.

Следващо като дял (29%) е мнението, че цените ще продължат да нарастват с ускорени темпове поради благоприятните в тази посока фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. Динамиката на показателите, влияещи върху цените, по-скоро подкрепя подобно очакване.

От страна на търсенето, домакинствата се стремят да запазят стойността на доходите си, след като през първото тримесечие на 2022 г. темпът на инфлация се изравни с номиналния темп на нарастване на средната работна заплата, като може да се очаква реалното нарастване на доходите да премине на отрицателна територия до края на годината. На този етап все още липсват сигнали за по-забележима промяна на лихвените проценти както по депозити, така и по жилищни кредити, които да променят нагласите на домакинствата относно вариантите за влагане на спестяванията, сочи анализът.

Пазарът на жилища засили възходящото си развитие през 2021 г., а цените на жилищата ускориха темпа си на растеж. Ръстът на международните цени на суровините и храните през втората половина на годината, както и продължаващите проблеми с веригите на доставки, се пренесоха в потребителските цени и добавиха нови аспекти към факторите за нарастване на цените на недвижимите имоти.

От страна на търсенето, отрицателните реални лихвени проценти по депозитите и вече отрицателните такива по жилищни кредити стимулираха допълнително търсенето на жилища с цел запазване стойността на спестяванията и доходите. От страна на предлагането, цените на строителните материали се повишиха значително и доведоха до увеличение на себестойността, което се отрази в цените на новите жилища. Действието на всички гореописани фактори се засили през 2022 г. след началото на конфликта в Украйна. В това издание попитахме финансовите посредници каква динамика на цените на жилищата очакват до края на настоящата година.

От страна на предлагането, България е на първо място в ЕС по годишно нарастване на индекса на цени на производител на жилищни сгради (Construction Cost Index на Евростат) през втората половина на 2021 г. и първото тримесечие на настоящата.

istcok
istock

Същевременно, цените на материалите и недостигът им повишават значението си като пречки пред развитието в последните издания на бизнес наблюденията в строителството. Сред останалите отговори, 14% от участниците смятат, че цените  на жилищата ще останат на нивата си от 2021 г., а 10% са на мнение, че цените ще започнат да се понижават. Като алтернативен отговор е посочено, че цените ще продължат да нарастват с темпа им от предходната година поради съвкупността от фактори, свързани с търсенето и предлагането.

Бум на цените и продажбите на имоти у нас

Относно лихвените проценти анкетираните очакват слабо повишение на лихвите по кредити през второто тримесечие, като аналогично на депозитите смятат, че то ще е по-изразено при кредитите в щатски долари. През първото тримесечие средната цена на кредитите се повиши минимално спрямо последното тримесечие на предходната година. През април е налице понижение спрямо средните стойности за първото тримесечие.

Въпреки първото лихвено повишение от страна на Фед, ЕЦБ не предприе никаква промяна в паричната политика през второто тримесечие. В този смисъл ако очакването на участниците в анкетата се реализира, то вероятно ще бъде отражение на повишена несигурност предвид геополитическата ситуация и ускоряването на инфлацията.

istock
istock

Прогнозите на финансовите посредници за динамиката на лихвените проценти по депозити се увеличават в това издание и сочат запазване на нивата им при депозитите в лева и евро и слабо повишение на тези в щатски долари. Очакваното леко понижение през първото тримесечие се реализира при депозитите в лева и евро, докато възвръщаемостта на депозитите в щатски долари нарасна. През април тази тенденция продължи при левовите депозити, но лихвените проценти по тези в евро и долари отбелязаха повишения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg