Наличните модерни индустриални и логистични площи в София, които отговарят на повишените критерии на наемателите, достигнаха 1,368,000 кв. м. към края на 2022 година. Това представлява увеличение с 44,000 кв. м. или ръст от 3.3%, спрямо предходното полугодие. Това сочи най-новият доклад на Colliers. Модерните площи в активен строеж в София са над 176,600 кв. м. Около 108,000 кв. м. от тях са концентрирани в 4 големи проекта, като част от площите вече са отдадени под наем.

Търсенето през втората половина на годината е разпределено по сектори, както следва: 53% от обема се дължи на компании в сектора на бързооборотните стоки, следвани от електронна търговия (13%), логистика и 3PL* (12%) и електроника (8%). Останалите 14% са в секторите производство, строителство, търговия, дистрибуция и фармация. В сравнение с предходни периоди, значително се е увеличило търсенето от търговци с бързооборотни стоки, които традиционно са с по-малък дял спрямо логистичните оператори. Усвоените площи през периода са почти 85,700 кв. м., а за цялата година – 145,100 кв. м. Това е с 80% повече спрямо предходната година и  показва значителното оживление в търсенето в сектора.

Слабото увеличение на предлагането и активното търсене от страна на наемателите доведе до съществено намаляване на незаетите имоти. Тенденцията през изминалата година е към постоянно свиване на свободните площи – от 9% в началото на годината до 6% към средата и 4% в края й.

Цялостната икономическа несигурност и непредвидимостта на бизнес климата в комбинация с рязкото покачване на цените на строителството доведоха до забавяне в старта на изграждането на новите проекти. Очаква се  през 2023 година те да започнат реализацията си на ускорени обороти в опит да отговорят своевременно на наличното търсене.

По-малко свободни имоти, наемите се вдигат

Процесът по релокация на производства и изнасяне на дейност към България, вследствие на геополитическото напрежение, дава добър шанс на страната да привлече чужди инвестиции, смятат експертите. За успешната кампания се изискват подкрепа от държавната администрация и адекватни фискални стимули. Въпреки липсата на редовно правителство, очакванията са преместването на  леки производства към  България ще се запази. В допълнение, пренасочването на  поръчки към вече опериращи в страната производства ще стимулира експанзията им.

istock
istock

Търсенето ще продължи да бъде движено от 3PL оператори, дистрибутори и търговци. Особено интересни ще са имотите, подходящи за градска логистика, на основни градски булеварди, както и в сателитните градове на изток от София.

Устойчивостта на сградите и ESG стандартите – за въздействие върху околната среда, обществото и корпоративното управление, ще стават все по-важни за всички участници на пазара. В отговор на корпоративните изисквания, особено на чуждестранните компании, се очаква траен фокус върху интегрирането на ESG стандарти в сектора.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg