Войната в Украйна се отрази на икономическото състояние на страните от Централна и Източна Европа, ESG се превръща в стандарт, а нарастващите цени за строителство, експлоатация и транспорт водят до увеличаване на разходите във всички сегменти на недвижимите имоти. Това са някои от главните изводи в новия доклад на Colliers: "Акценти от 2022 г.: Пазар на недвижими имоти в ЦИЕ-6", който обхваща и България.

Офис площи

През 2022 г. се наблюдава ниско ниво на ново предлагане на офиси в повечето държави от ЦИЕ. В Полша значително количество нови сгради промени баланса на пазара. През 2022 г. за пръв път общото предлагане на модерни офис площи на 8-те основни регионални пазари надхвърли с 200 000 м2 нивото на предлагането в столицата Варшава. Търсенето на този тип площи в целия регион на ЦИЕ достигна стойности отпреди началото на кризата. В Чехия брутният обем на усвояване на офиси се изравни с нивата от някои от най-успешните години с общо над 500 000 м2 .

Темата за гъвкавите работни пространства се превръща във все по-важна в Словакия. В своите критерии на търсене наемателите поставят много по-голям акцент върху наличието на споделени работни пространства и социални зони, което им позволява да намалят общата наета площ с до 20-30%.

Търговски площи

В повечето страни от региона посещаемостта и оборотите в търговските центрове се върнаха на нивата от преди кризата. В България сегментът на търговските площи се представя много добре, като търговските паркове непрекъснато се развиват, а шопинг центровете запазват позициите си. Онлайн продажбите се засилиха по време на пандемията и в момента наличието на разнообразни канали за търговия е задължително условие. В Чехия търговските паркове доказаха своята устойчивост по време на пандемията. В Унгария магазините за мода на централните улици бяха по-малко популярни, поради спад в посещаемостта от страна на международните туристи. Огромният дял на търговските паркове сред новопостроените обекти е трайна тенденция в Полша. Инвеститорите основно изграждат по-малки проекти с фокус върху бързооборотните стоки, разположени предимно във второстепенни градове. В големите градове нараства броят на обектите със смесено предназначение.

istock
istock

Индустриални и логистични площи

2022 г. беше още една положителна година за индустриалния пазар в ЦИЕ по отношение на нивата на търсене. Наемите в този сегмент във всички страни от ЦИЕ се увеличиха, но остават конкурентни в сравнение със Западна Европа. Процентът на свободните площи в повечето страни от ЦИЕ се запазва нисък - <5,0%. В Чехия, въпреки изграждането на много нови складове, процентът на незаетите площи продължи да клони към нулата и падна под 1% средно за страната. Това се дължи на факта, че почти всеки завършен склад е предварително отдаден под наем, като в някои от случаите са предвидени възможности и за евентуално разширение.

Инвеститори се ориентират от продажби към наеми

В Полша интересът към този сегмент остава висок, което показва, че въпреки увеличението на наемите наемателите и наемодателите са успели да постигнат споразумение и да се адаптират към новата реалност на пазара. В Словакия сегментът става все по-ориентиран към наемодателите. С нарастването на разходите за строителство наемните нива продължават да се увеличават, а собствениците остават с намаляващи възможности да предлагат гаранции за наем. Договорите, които преди се сключваха за 2-3 месеца, сега се финализират за 2-3 седмици, което е в съответствие с максималния период, в който доставчиците могат да задържат цените непроменени.

istock
istock

Инвестиционен пазар

През 2022 г. се наблюдава задържане на обема на инвестициите в сравнение с предходните години, което се дължи на повишени разходи за финансиране, по-малко наличен продукт и общата несигурност на пазара. Налице е тенденция към увеличаване на влиянието на местния капитал от ЦИЕ във всички инвестиционни сделки в страните от разглеждания регион. Инвеститорите от Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, по-специално, доказаха, че познаването на местния пазар и присъствието на него са ключът към успеха. Приблизително 35% от обема на инвестициите се дължи на инвеститори от ЦИЕ. Полша увеличи дела си като ключов пазар в региона с над 50% от общия обем на сделките. Корекциите в цените на активите в сравнение с нивата от преди войната създават привлекателни пазарни възможности. Очаква се притокът на капитали от Румъния, балтийските държави, Чехия и Унгария да продължи.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg