Регистрира се недостиг на земя за строеж в страните в Централна и Източна Европа, включително и България. Това показва новият доклад на Colliers.

Някои от инвеститорите в сегмента през последните години активно търсеха парцели за изграждане на проекти. Конкуренцията за земя, особено в близост до главните градове, между инвеститорите в жилищни имоти предизвика увеличение на цените.


„Понастоящем разглежданият сегмент се развива в позитивна насока – не очакваме съществени промени в близко бъдеще. Има вероятност за известно забавяне в ръста на пазара на логистични и индустриални имоти в краткосрочен план, докато се стабилизират цените на производствените материали и се възстановят веригите на доставки“, обяснява Кевин Търпин, регионален директор капиталови пазари.

Общото предлагане на малки складове и помещения за градска логистика в ЦИЕ-15 възлиза на над 3 млн. кв. м. Най-голямо е в Полша (около 2 млн. кв. м.).
„Търсенето на оператори в сегмента на логистичните и индустриалните имоти в ЦИЕ-15 през последните няколко години е значително. Генерирано е основно от логистични оператори, търговци на дребно и дистрибутори, следвани от компании от леката промишленост, автомобилната индустрия и бързооборотните стоки. По време на пандемията беше регистриран повишен интерес към наем на площи от сектора на електронната търговия и логистиците, които го обслужват.  Ръстът на запитванията за помещения за градска логистика е резултат от тази тенденция“, поясни Кевин Търпин.

Къде наемите са най-високи

Градската логистика в ЦИЕ-15 се развива с различни темпове във всяка от държавите

Търсенето на площи за градска логистика е различно в отделните пазари в региона – едни са параметрите му в Албания, други в Босна и Херцеговина. Най-много имоти от този тип се предлагат в Полша, както вече беше споменато, а държавата където те са с най-голям дял от общото предлагане в разглеждания сегмент, е България – 59%.

Наемни нива на площи за градска логистика

В ЦИЕ-15 има близо 500 000 кв. м. площи за градска логистика в процес на изграждане. По-голямата част от този обем е концентрирана в Полша (310000 кв.м.). Наемните нива и таксите за поддръжка на складове за градска логистика са по-високи от стандартните, но локацията и възможностите за адаптиране към специфичните клиентски нужди компенсират това. Всички тези фактори се отразяват в посока повишаване на разходите за строителство. В повечето от държавите от ЦИЕ-15 офертните наемните нива на този тип площи варират в диапазона 4 – 10 евро/месец, а в Чехия и Естония могат да достигнат и 12 евро/месец.

istock
istock

Значителните промени и сътресенията в потребителското поведение, производството на стоки и веригите на доставки в глобален мащаб, предизвикани от пандемията и войната в Украйна, доведоха до засилен интерес към сегмента на логистичните и индустриалните имоти, както в световен план, така и в ЦИЕ. Транзакциите в него заемат средно около 25% от общия обем в ЦИЕ-6 през последните 5 години. Инвестициите в сегмента са на водеща позиция през 2021 г. с дял от 37%. Европейският капитал (вкл. от ЦИЕ), възлизащ на 33%,, изпреварва азиатския (31%).

Ефектът от войната в Украйна

Мащабът на ефекта от войната в Украйна върху разглеждания сегмент е различен в отделните държави от ЦИЕ-15. Всички те отчитат ръст в цените на горивата, на строителните материали, нарушения и реорганизации във веригите на доставки – фактори, които от своя страна оказват въздействие върху пазара на логистични и индустриални имоти в региона. Удължаването на крайните срокове за изпълнение на проекти или замразяването на такива може да забави развитието на сегмента.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg