Продължава тенденцията руснаци да продават имотите си, които имат в България. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11 млн. евро за първите шест месеца на тази година, показват данните на БНБ.

Най-много са именно руските граждани, като 8,6 млн. евро е отрицателният поток за Русия. За сравнение през първите 6 месеца на миналата година инвестициите в недвижими имоти от чужденци намаляват с 2 млн. евро за януари – юни 2021 г.

Реинвестираната печалба, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството, е положителна и възлиза на 306.3 млн. евро, при положителна стойност от 1038.1 млн. евро за януари – юни 2021 г.

Руснаците разпродават имотите си в чужбина

Нетният поток по Дългови инструменти, където се отчита промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е отрицателен и възлиза на 185.1 млн. евро, при отрицателна стойност от 224.9 млн. евро за януари – юни 2021 г.

istock
istock

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юни 2022 г. са от Австрия (164.8 млн. евро), Швейцария (122.9 млн. евро) и Вирджински острови (Британски) (107.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (263.5 млн. евро) и Румъния (55.2 млн. евро).
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg