Банките искат средно 11,7 на сто за потребителски заем. Според статистиката на БНБ срещу такъв годишен процент на разходите (ГПР), в който освен лихвата се включват и всички такси, трезорите са отпускали кредитите за потребление в левове през ноември. 

В сравнение с октомври от БНБ отчитат поскъпване на тези заеми. Тогава ГПР, искан от банките, е бил 11,49 на сто. Леко месечно поскъпване има и за потребителските заеми в евро – от 7,78% ГПР за октомври до 7,85 на сто през ноември. В сравнение с миналата година обаче и те са поевтинели чувствително – с близо процент и половина.

Добрата новина е, че жилищните заеми в левове продължават да поевтиняват и през ноември. ГПР за тях е паднал за месец от 6,08% до 5,89%, при нива от 6,91% миналия ноември. Ипотеките в евро обаче са поскъпнали, като новият лихвен процент е 6,52% при 6,47% през октомври.

При фирмите БНБ отчита повече от сериозен месечен спад на лихвите за големите заеми – тези на стойност над 1 млн. евро. Ако такъв кредит е бил изтеглен в левове през ноември, това е станало при нива от 5,65 на сто. За същия заем през октомври трезорите са искали лихва от 7,06 на сто, а през ноември 2014 г. - 7,15 на сто. При аналогичните кредити, но в евро лихвите са намалени от 6,84% през октомври до 4,08%.

През ноември миналата година банките са отпускали такива заеми срещу 7,8%.

За корпоративните кредити до 1 млн. евро месечно намаление на лихвата е от 5,65% до 5,08 на сто през ноември, има само за сумите, изтеглени в единната европейска валута. За тези в левове лихвите остават почти непроменени – 5,15 на сто.

За разлика от заемите през ноември при депозитите не могат да се видят лихви над 1,42 на сто. Толкова дават банките за влоговете на домакинствата в левове. Спрямо октомври процентът остава без промяна, а спрямо миналия ноември намалява с около процент. Тогава домакинствата са слагали парите си на депозит срещу 2,46%. За влоговете в евро лихвата продължава да пада, като през ноември тя е 1,19% при 1,21% през октомври.

Под един процент остават нивата за корпоративните депозити, но през ноември те бележат забележим ръст – от 0,68% през октомври до 0,81% през ноември за левовите влогове и от 0,71% до 0,76% - за евровите.

Към края на ноември в банковата система има сложени на влог общо 62 млрд. лв. 41 млрд. лв. от тях са собственост на българските домакинства, като само от началото на тази година те са сложили в банките нови 1,82 млрд. лв. Отпуснатите от заеми към края на ноември са за 50,3 млрд. лв., от които 31 млрд. лв. са корпоративните кредити.