Напоследък се очертава тенденция кредитните карти да изместват потребителските заеми. Причина за това е, че пластиката дава достъп до паричен ресурс при значително по-улеснена процедура в сравнение с потребителския кредит, обясниха банкери пред "Монитор".

Освен това лихвите по картите са близки до тези по потребителските заеми. Увеличеният интерес към картите се дължи и на факта, че клиентите могат да усвояват и връщат суми в зависимост от месечните си финансови възможности.

Единственото изискване на банките е картодържателите да покриват минимално месечно плащане, което най-често е определен процент от усвоената сума, но не по-малко от определена фиксирана минимална сума.

Удобството на пластиката е, че внесената и неизползваната част от лимита е на разположение за повторно използване във всеки един момент, без да е необходимо да се кандидатства отново в банката. Не трябва да се забравя също така, че при кредитните карти се дължи лихва само върху използваната част от кредита, обясниха от Банка ДСК.

При потребителски заем от Пощенска банка в размер на 5000 лв. за 5 години например, месечната вноска е около 250 лв. Същата сума ще трябва да внесе през първия месец и притежателят на кредитна карта с лимит от 5000, който е напълно изчерпан.

Малко над 45 лв. е месечната вноска по стандартен 5-годишен потребителски кредит в размер на 2000 лв., обезпечен с поръчителство от Банка ДСК. За аналогична сума по кредитна карта вноската е 2% от усвоения лимит - тоест 40 лв., обясниха от трезора за "Монитор".

Предимството на пластиката е, че за всеки следващ месец дължимата вноска намалява. В най-голяма част от случаите дължимата минимална месечна сума е около 20 лв., казаха от Пощенска банка.

За заем от 2000 лв. е много по-лесно да получите кредитна карта, отколкото потребителски кредит, обясниха от Банка ДСК. При кредитните карти няма такси за разглеждане на искане за кредит или други такси, свързани с първоначалното отпускане и усвояване на заема, допълниха оттрезора.