Над 22 % от фирмите у нас са заплашени от фалит в следващите две години заради невъзможността да съберат вземанията си. Това показва проучване на една от големите международни колекторски компании. Пред Дарик управителят й и председател на Асоциацията на колекторските компании Райна Миткова - Тодорова обясни, че въпреки че задлъжнялостта на фирмите намалява, у нас се увеличават сроковете на разплащане - т.е. периодът, преди който едно задължение се счита за просрочено, се увеличава, а това е обратна тенденция на случващото се в повечето европейски страни.

Повече от половината от компаниите са категорични, че те самите бавят плащания, защото не могат да съберат собствените си вземания.

Междуфирмената задлъжнялост е около 200 % от брутния вътрешен продукт. Компаниите у нас започват да събират дълговете си от свои партньори година или две след настъпването на просрочието, което обаче им позволява да съберат най-много около 5 на сто от парите си. За сравнение, в Европа най-късно шест месеца след просрочието започват дейности по събирането му, а успехът е до 50 на сто от сумата.

"Въпреки че нашето проучване очертава една положителна тенденция, тоест делът на просрочените задължения намалява, все пак трябва да отчетем, че сроковете на плащане се удължават. Това само по себе си води до сериозни проблеми за компаниите, те трябва да осигурят някакъв финансов ресурс, така че да покрият този период, в който са произвели стоката, услугата. Все пак трябва да получат парите си", обясни Райна Миткова - Тодорова.

Фирмите са много по-толерантни към партньорите си, отколкото към крайните клиенти. Има ли място за индивидуален фалит в българското законодателство?

"Дори в момента в закона съществува т.нар. несеквестируема собственост. Какво урежда личният фалит - че вие ще имате глътка въздух, някакво време, на вас ще ви остане най-необходимо имущество, за да можете да преодолеете този период. На практика дори в момента нашето законодателство дава такъв тип защита. Ако ви е единствено жилище, то не може да бъде взето; има определени вещи от първа необходимост, които не могат да бъдат отнети, каза още Райна Миткова - Тодорова. По думите й в момента има съответната защита.

Най-честите дългове на хората са към мобилните оператори и към компаниите за вода и парно, а най-стриктно плащаме вноската по кредита и сметката за ток.