просрочия

Данъци

Близо 50 на сто от общините са в просрочия

Просрочените задължения на общините към края на юни са 132.1 млн. лв., които са формирани от 131 общини, съобщава Министерството на финансите. Общините с просрочия представляват 49,4 на сто от общия ...

0

Кредитиране

Mладите най-често просрочват кредити

Мъж на възраст между 18 и 30 години, със средно образование, често сменящ работодателите си - така изглежда в момента типичният длъжник, който взима потребителски или бързи кредити, а после се затруднява ...

5

Данъци

НАП оцени загубите от сивата икономика на 1.8 млрд. лв.

Националната агенция за приходите се опитва да ограничи рискови практики, оценени на близо 1.8 млрд. лв. Солиден дял в тях имат недекларираните доходи или, иначе казано, парите в пликове и фиктивните ...

1

Последни

22% от фирмите у нас са заплашени от фалит

Над 22 % от фирмите у нас са заплашени от фалит в следващите две години заради невъзможността да съберат вземанията си. Това показва проучване на една от големите международни колекторски компании. Пред ...

0

Последни

Ръст на лошите заеми и в небанковите кредитиращи дружества

И небанковите кредитиращи дружества отчитат ръст на необслужваните кредити. В края на месец юни тази година размерът на необслужваните кредити е 407.3 млн. лв. от общо 1.947 млрд. лв. вземания. Към същия ...

0

Последни

През есента просрочията по кредити растат по-бързо*

Един на всеки шест лева, отпуснати като кредит, е проблемен за събиране: в понеделник БНБ публикува статистика, според която делът на проблемните кред...

0