Националната агенция за приходите се опитва да ограничи рискови практики, оценени на близо 1.8 млрд. лв. Солиден дял в тях имат недекларираните доходи или, иначе казано, парите в пликове и фиктивните договори на половин работен ден. Щетата за хазната само от сивите плащания се оценява от данъчните на 400 млн. лв.

Това става ясно от публикувания от НАП годишен отчет за дейността на приходната агенция за 2015 г. и поискани от "Сега" разяснения по данните. Всяка година НАП определя приоритетни рискови дейности, по които да работи целенасочено през годината, но списъкът на тези рискове не се обявява - нито в хода на годината, нито след това.

През 2015 година НАП е определила като приоритетни 29 риска. 8 от тях са идентифицирани на средно ниво на детайлност. Оценено е, че потенциалната щета от тях е 1 млрд. лв., причинена от нерегламентирани действия на около 750 000 лица. Част от тази група рискове са и платените в пликове или фиктивно декларирани наполовина доходи. Няма данни какъв е общият размер на тези доходи на сиво, но е ясно, че при причинена щета от 400 млн. лв. числото е голямо. От НАП не предоставиха допълнителна информация. Според отчета обаче в резултат на усилията на данъчните щетата при тези 8 риска е ограничена със 173 млн. лв., а поведението си са променили 125 хиляди лица.

Други 21 риска са идентифицирани детайлно, като за тях е ясно точно как се нарушава законът, както и кой кръг лица работят на сиво. Според НАП тук потенциалната щета е намалена от 779 млн. лв. на 352 млн. лв., а поведението си са променили 17 000 от 115 00 рискови лица.

Близо 4.9 млрд. лв. е размерът на просрочените задължения към края на 2015 г., отчитат още от НАП. Това ниво е малко по-ниско спрямо 2014 г., когато просрочените задължения бяха 5.1 млрд. лв. Не е ясно обаче от колко отдавна са натрупани тези просрочия и каква част от тях могат да се определят като трудни за събиране или несъбираеми. 

Тук данните в отчета са изключително лаконични и объркани, като абсолютни числа почти няма и тенденциите се описват само с проценти, без да е ясно спрямо какво се изчисляват. Като цяло плащането на задълженията в срок расте. През 2015 г. платените в срок суми са стигнали 79% при 77% през 2014 г. Събраните през годината просрочени задължения са около 3.8 млрд. лв. И тук не е ясно с колко са просрочени тези суми.

Необходимостта от повишаване на събираемостта на данъците е сред критиките на Брюксел към България. В отговор беше изготвена единна стратегия за повишаване на събираемостта, но документът не влезе в големи детайли. Управлението на риска е един от приоритетите, като от началото на март в НАП работи съвет за управление на риска от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. НАП готви и стратегия за управление на риска, но документът още не е публичен.

Кoнтрол

Данъчни инспектори от бургаското поделение на НАП са иззели 21 компютърни конфигурации със софтуер за манипулиране на оборотите от търговци на едро и дребно в курортите Слънчев бряг и Несебър, съобщиха от дирекцията. Проверени са питейни заведения, дискотеки и нощни клубове, ресторанти, заложни къщи и ателиета за татуировки. 

Три от обектите са извършвали дейност без фискални устройства, а в други седем са установени разлики в касовите наличности. За нарушенията са съставени актове, предстои издаването и на наказателни постановления. През активния летен туристически сезон ще се извършва засилен контрол по Черноморието, като по курортите ще бъдат командировани и служители от вътрешността на страната, допълват от НАП.