90% от фирмите, които инвестират у нас, се сблъскват с тежка бюрокрация. В повечето случаи причините са сложните и скъпи административни процедури при стартирането на бизнес. Това показва анализ на правната среда за инвестиции в страната, направен по проект на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Бюрокрацията е основен проблем и на дребния бизнес у нас, показа обявено наскоро проучване на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.

Един от изводите от изследването на БАИ е, че процедурите за отпускане на държавна помощ на фирмите трябва да се либерализират.

Препоръката е срещу държавна помощ да не се иска едновременно влагането на определена сума и откриването на минимален брой работни места, а да се вземе предвид само единият от двата фактора.

За привличането на повече инвеститори са нужни и данъчни облекчения. Трябва и директно субсидиране за открито работно място например. Във Франция тези помощи за инвеститорите достигат до 15 хил. евро на работник, а в съседна Сърбия са между 2000 и 10 000 евро.

Имиджът на България като инвестиционна дестинация сред преки конкуренти като Турция, Румъния, Украйна, Сърбия е сравнително добър.

Допитване до 9000 мениджъри на чужди компании нарежда страната ни на второ място по популярност след Турция.

В същото време едва 7,2% от фирмите, които имат намерение да инвестират в следващите 2 - 3 години, казват, че биха го направили в България.