Да бъде въведен таван на таксите за разплащания с дебитни и кредитни банкови карти, предлагат от Европейския съюз, пише Financial Times.

Предвижда се максималната такса за транзакции с дебитна карта да бъде 0,2% от размера на сумата, а плащанията с кредитни карти да се таксуват с не повече от 0,3% от сумата.

Идеята е таванът да се въведен след 2-годишен преходен период.

В рамките на този период таванът за таксите ще важи само за трансграничните транзакции. В момента таксата за теглене на суми от банкомат в България е фиксирана и достига до 1 лев в зависимост от банката.

Ако проекторешението бъде прието, то потребителите ще бъдат таксувани с 1 лев, само когато теглят не по-малко от 500 лв. наведнъж.

Разплащането с банкови карти чрез ПОС терминал в търговските обекти също се таксува от повечето родни банки. Обикновено таксата е фиксирана и е около 0,20 лв.

Ако идеята на Брюксел бъде реализирана, то едно плащане с карта за стоки например за 20 лв. ще струва само 4 ст., а не 20 ст.

Все пак трябва да се отбележи, че въвеждането на максимална такса като процент от общата сума, може да има и обратен ефект, тъй като при по-големи суми таксата би могла да се увеличи.

Засега не е ясно дали идеята ще бъде приложена, тъй като става дума за огромни приходи от такси, които генерират банките в Европа.

Според оценки на ЕК промяната ще намали общия размер на таксите от дебитните карти в ЕС от 4,8 млрд. евро на 2,5 млрд. евро, а за кредитните - от 5,7 млрд. евро на 3,5 млрд. евро.