По данни на Българската стопанска камара близо половината кандидати за работа по програми на Агенцията по заетостта нямат квалификация.

Според работодателите емиграцията на добрите специалисти и ниското ниво на обучението са сред основните проблеми на висшето образование.

Подготвените от българските университети кадри, които емигрират, трябва да бъдат задължавани да върнат парите за висшето си образование, според предложение на изпълнителния председател на Българската стопанска камара Божидар Данев:

"Акредитацията трябва да бъде обвързана с успеваемостта на съответния завършил в икономиката. Този, който плаща високи осигурителни вноски, то означава, че има високо заплащане и в светлия бизнес. Високата осигурителна вноска е показател за неговата добра квалификация във висшето учебно заведение."

Данев обясни още, че специалистите по инженерни науки, математика и механика, чиито професии не изискват прилагане на език изтичат по-лесно от страната ни:

"България трябва да задели по-големи квоти за този тип специалисти, като отчита, че част от тези специалисти няма да останат в България. Докато въведе и другия механизъм, че те трябва да си връщат парите, може би това ще бъде една не голяма, но все пак една бариера. Мисля че и министър-председателят беше казал една крилата фраза, ние ще произвеждаме лекари, така че да задоволиме целия Европейски съюз, нали така имаше. Така че, ако можем, нека да го направим."