Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ констатира, че в проекта за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица не е намерила място предлаганата от палатата промяна, насочена към уеднаквяване на данъчната ставка на едноличните търговци с тази на останалите търговци по Търговския закон.

Това е записано в становище на палатата по проекта за бюджета за 2011 г. и по проектите за изменения в данъчните закони за следващата година, разпространено от пресцентъра на организацията.     

Позициите са били връчени на вицепремиера Симеон Дянков, председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Председателят на БТПП Цветан Симеонов днес е изпратил становището на палатата на всички парламентарни групи в Народното събрание с предложение за обсъждане преди приемането на законите.

БТПП предлага в законопроекта за промени в Закона за ДДС да се предвиди освобождаване от ДДС за извършваната услуга - обучение за ключови компетентности с ваучери.

БТПП смята, че не са използвани в цялост възможностите за намаляване на срока за възстановяване на данъчния кредит, чрез съкращаване на срока на 15 дни. Бързото възстановяване на данъчния кредит е от изключителна важност за предприемачите в условията на икономическа криза, пише в становището. БТА