едноличен търговец

Осигуряване

Социално осигуряване на Едноличен търговец (ЕТ)

Едноличен търговец, наричан още и едноличен собственик или ЕТ, е физическо дееспособно лице, което представлява своя бизнеса. Това е и причината, поради която много еднолични търговци използват собствените ...

0

Данъци

Едноличните търговци дължат 15 на сто данък върху доходите си

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, получени през 2011 г., се облагат със ставка от 15 процента, се припомня в съобщение на НАП. В същото време за доходите, подлежащи на облагане върху ...

0

Последни

БТПП иска еднакви данъци за едноличните и другите търговци

Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ констатира, че в проекта за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица не е намерила място предлаганата от палатата промяна, насочена ...

0