Населението на планетата Земя ще достигне 7 милиарда души още през този месец, октомври 2011 г. Това сочи най-новата прогноза, изготвена от демографския отдел на икономическия и социален департамент на ООН.

Числеността на човешката популация за последните 50 години се е удвоила, а към 2100 г. броят на хората може да надхвърли 10 милиарда души, считат анализаторите на ООН.

Няма точни данни кой точно ще е 7 – милиардният жител на планетата, нито кога и къде ще се роди. Затова като символична дата за това историческо събитие е избран 31-ви октомври. Преминаването на тази ключова граница ще се отбележи със серия мероприятия.

През по-голямата част от историята на човечеството прирастът на населението е бил твърде бавен. Счита се, че чак през 1804 г. броят на хората достига 1 милиард. Но след това за удвояване на числеността на хората са били нужни само 125 години. После населението започва да се увеличава експоненциално.

И в резултат на това, за две столетия – между 1800 и 2011 г. - числеността на хората се е увеличила 7 пъти. Населението на планетата от 1960-те години досега се е удвоило.

Само през 2011 г. на Земята ще се родят 135 милиона души и ще умрат 57 милиона, с нетен прираст от 78 милиона. Почти целия прираст на населението е в развиващите се страни. От 10 – те най-многочислени страни в света, само три се броят за развити: САЩ, Русия и Япония. Днес най-много хора живеят в Китай /1.35 млрд. души/ и Индия /1.24 млрд. души/.

Причина за демографския бум е т.нар. демографски преход: процес, при който обществото с висока раждаемост и висока смъртност се превръща в общество с ниска раждаемост и ниска смъртност.

Когато някое общество може да си позволи съвременна медицина, смъртността рязко спада. Но раждаемостта остава висока още дълго време. Чак след въвеждането на пенсионна система и проникването на контрацептиви, раждаемостта постепенно и бавно започва да се понижава.

Повечето развити страни вече са на тази фаза и при тях числеността на населението се понижава. В Япония над 30% от хората са над 60 години, като през 2050 г. този дял ще достигне 42%.

Следователно центърът на „демографската тежест“ се прехвърля към все по-слабо развити страни, които са принудени да търсят спешни решения по изхранване на населението и предпазване на екосистемите от деградация. Но ръстът на населението е свързан не само със заплахи, а и с икономически възможности – прирастът на броя на хората е икономически мотор.

Според оценката на ООН, през 2050 г. на Земята ще живеят 8.1 – 9.3 млрд. души, а през 2010 г. между 10.1 и 10.6 млрд. души. Към 2050 г. Индия ще е най-многолюдната държава в света с 1.69 млрд. жители, Китай ще е втори с 1.3 милиарда. Русия и Япония ще напуснат топ 10.

През 2011 г. в по-слабо развити региони на планетата живеят 82% от хората. Към 2050 г. този процент се очаква да достигне 86%. 97% от прираста на населението до 2050 г. ще се дължи на развиващите се страни.

Очаква се през следващите 40 години темпът на прираст на населението значително да се забави във всички региони на Земята. Ще спадне както смъртността, така и раждаемостта. Ще нарасне средната продължителност на живота на хората: от 69 години през 2011 г. на 76 години през 2050 г. Северноамериканците ще живеят средно 83 години. По цялата планета, броят на възрастните хора над 60 години ще се удвои. /Ведомости