* Обновена информация!

Над 2 000 души ще останат без работа ако се прекрати дейността на Брикел АД. Освен това, ще загубят своята работа още около 2 000 - 2 500 работници и служители от обслужващите това производство звена, като ремонтни бригади, производството на резервни части, транспортни работници, доставчици на брикети до всяка точка на България. Ще престане да работи и Топлофикация Гълъбово. Ще се преустанови и добивът годишно на 400 000 тона брикети, които се ползваха от социално слабите слоеве от населението, от детските градини, училищата, социалните домове и много граждани, коментират от Федерацията на независимите синдикати на миньорите - КНСБ и Синдикалния съвет на Мини Марица изток  ЕАД в декларация, изпратена до медиите.

В декларацията пише, че синдикатите изненадващо са научили, че с писмо № 91-00-509 от 12.08.2010 Министерството на околната среда и водите се разпорежда от 01.09.2010 г. да се прекрати дейността на Брикел АД.

Закриването става в момент когато ръководството на дружеството е подписало договор с германската фирма Енвиросерн, припомнят синдикалните организации. Контрактът предвижда изработване на идеен проект, доставка на оборудване за основните елементи на сероочистващата инсталация и работни проекти към тях, супервизия и подготовка на персонала за работа при новите инсталации и новата технология. Съгласно подписания график, уникалната за България инсталация, която ще постигне степен на очистване на вредните емисии, ще заработи от м. март 2012 година. Освен серния двуокис, инсталацията ще улавя и серния триокис.

Синдикатите настояват в декларацията, че в рамките на диалога може да се намери компромисно решение, за да запазим квалифицираните работници и изпълнителските и ръководните кадри на Брикел АД.

Междувременно, стана ясно, че общинският съвет на Гълъбово също ще гласува декларация, чрез която ще изрази несъгласието си от предстоящото спирането на Брикел ЕАД. Документът ще бъде предложен на гласуване по време на извънредна общинска сесия. Общинските съветници от Гълъбово ще настояват да бъде дадена възможност на Брикел да реализира своята инвестиционна програма, чиято стойност е над 45 милиона евро.