По отношение на договарянето на осигурителните прагове няма мерки само с положителен или само с отрицателен ефект. Това каза Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, информираха от пресцентъра на БТПП.

Високите прагове означават и по-високи вноски за двете страни – за работодателя и за работника, което не е приятно, включително и за синдикатите. В дългосрочна перспектива това означава по-високи бази за пенсиите, защото това е начинът на изчисляване към момента, поясни Симеонов.

Същевременно прекаленото вдигане на праговете е стимул за скриване в сивия сектор, като първа стъпка, а ако това се окаже недостатъчно, като втора стъпка се преминава към по-голямото зло за синдикатите и техните членове, каквото е съкращаването на работни места. Това във всички случаи е свързано с интензифицирането труда на останалите работници, което от своя страна води до по-голяма конкурентоспособност, защото е свързано с по-голяма производителност на труда. Така обективните стъпки в пазарната икономика водят до своя важен резултат, каквото е повишаването конкурентоспособността на фирмите, допълва още Цветан Симеонов.

Затова тези стъпки трябва да се правят премерено, заявява той.

От БТПП са на мнение, че не може синдикатите да искат тотално увеличение на минималните осигурителни прагове в сектори, в които има 20 процента спад на продукцията. Има сектори, в които има спад от 40 процента спад на цените, както е в строителството и в недвижимите имоти. Така договорените прагове в еуфория на високи скокове на цените, се оказват неадекватни към този момент. Това се отразява и всички виждат как в последните месеци точно в тези сектори нарасна безработицата, заявяват от търговската палата.

По отношение на проекта за Бюджет 2011 за БТПП голямата победа е фактът, че правителството се е вслушало в предложението им за намаляване на преразпределителната роля на държавния бюджет до 35 процента от БВП. Остават обаче откритите въпроси за продължаващото им очакване в разходната част на бюджета да има обещаните съкращения на разходите за администрация, свързано с оптимизация и повишаване отговорността на конкретните администратори.