Жалбите и сигналите, които Комисията за защита на потребителите получава, трайно нарастват през последните години. 

Това показва, че потребителите са все по-склонни да защитят накърнените си права, както и повишаване на доверието в институцията, каза председателят на Комисията Димитър Маргаритов пред БНТ.

Според него алтернативните способи за решаване на потребителски спорове трябва да навлизат по-активно в отношенията между потребители и търговци. От началото на годината функционират и т.нар. секторни помирителни комисии в най-чувствителните ресори: енергетика, водоснабдяване, транспортни, съобщителни и финансови услуги. 

Чрез тези производства решаването на спора става много по-бързо, не се изискват финансови средства. Когато се постигне помирително споразумение, това означава,че и двете страни са удовлетворени от крайния резултат.

Днес е Световният ден на потребителите. На този ден преди 54 години за първи път са формулирани основните права на потребителите - правото на безопасност, на информация, на избор и да бъдеш чут. 

По-късно са добавени още четири - правото да бъдат задоволени основните ни потребности, правото на обезщетение, на образование, както и правото на здравословна околна среда. 

Именно тези осем права са залегнали в правилата за защита на потребителите, приети от ООН. С различни инициативи денят ще бъде отбелязан и нас. 

Оказва се, че онлайн търговците все по-добре си дават сметка какви са правилата на играта и искат да ги спазват, посочи още Маргаритов. Статистиката показва, че през изминалата година се наблюдава тенденция за намаляване на нарушенията в онлайн пространството с около 35%. Все по-рядко има случаи, в които търговци неоснователно препятстват връщането на закупена стока през интернет.

В сферата на туризма също се наблюдава голям спад на нарушенията, отчете председателят на КЗП.