Да се намалят изпитванията на учениците, предвижда промени в Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците, качена за обществено обсъждане.

Причината са постъпили в Министерството на образованието и науката сигнали и жалби на родители за претоварване на учениците вследствие нецелесъобразно задаване на писмени самостоятелни работи и големия брой изпитвания по учебните предмети, посочват от образователното министерство.

Едно от предложенията е да се намали броят на оценките, въз основа на които се формира срочната оценка за съответния учебен предмет, включително чрез премахване на изискването за провеждане на входно равнище на учениците за профилираната подготовка.

В проекта е записано, че на учениците в прогимназиалния етап на основното образование и в двата етапа на средното образование задачи за самостоятелно писмено изпълнение по отделен учебен предмет ще се поставят не повече от два пъти в една учебна седмица, а сумарно по всички учебни предмети – не повече от пет пъти за една учебна седмица.

Улесняват отпускането на помощ за ученици

На учениците в началния етап на основното образование задачи за самостоятелно писмено изпълнение по всеки от учебните предмети български език и литература и математика се поставят не повече от три пъти в една учебна седмица, а по останалите учебни предмети – не повече от веднъж.

Задачи за самостоятелно писмено изпълнение пък вече няма да се задават през ваканции.

Преодоляването на негативните тенденции, свързани с използването на самостоятелните писмени работи като санкция за ученика или като възможност да се довърши недовършената през часа работа, предпоставя необходимостта от нормативно определяне на обема им за една учебна седмица, пише в мотивите към проекта.

istock
istock

Когато изпълнението на задачите се проверява чрез индивидуално или групово изпитване, се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик, пише още в наредбата. Ще се разделят задачите за писмена самостоятелна работа извън часа от изследователската проектна дейност, която учениците изпълняват индивидуално или в екип, за да се акцентира върху възможността да получат оценка за задачата, изпълнявана последователно и поетапно през по-продължителен период от време.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg