Парламентът прие на второ четене промени в Закона за професионалното образование и обучение, свързани с включването на нови професии. Законопроектът е внесен от Министерския съвет. 

Депутатите гласуваха в срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката да утвърди нов Списък на професиите за професионално образование и обучение.

Какви са били професиите и образованието на българите преди век


Народното събрание прие обучението по професиите от списъка, който ще изготви министърът на образованието и науката в училищното професионално образование и обучение, да започва от учебната 2026-2027 г. за учениците, които в тази учебна година постъпват в осми клас.

Заложено е организациите на работодателите да изготвят предложения за включване на нови професии, заличаване и изменение на съществуващи професии в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и да участват в неговото разработване, съгласуване и актуализиране.

istock
istock

Парламентът записа професионалното обучение да осигурява придобиването на квалификация по професия, по част от професия, актуализирането или надграждането ѝ с по-висока степен на професионална квалификация, с оглед улесняване на придобиване на квалификация по професията и достъпа до пазара на труда. Професионалното обучение включва начално професионално обучение – придобиване на първоначална квалификация по професия, по част от професия или достигане на отделни единици резултати от ученето и продължаващо професионално обучение. 

Предвижда се в списъка на професиите за професионално образование и обучение да се определят степени на професионална квалификация.

Според текстовете всяка професия съдържа поне една степен на професионална квалификация. Степените на професионална квалификация, придобивани по този закон, са първа, втора, трета и четвърта. Хората, придобили по-високата степен на професионална квалификация, може да извършат трудови дейности, изискващи професионални знания, умения и компетентности за по-ниската степен.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase