Максималният месечен размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете за 2024 г., което не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, става 510 лв. В момента сумата, на която родителите имат право е 457 лв. месечно.

Това предвижда заповед на Министерството на образованието и науката, качена за обществено обсъждане.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образован държавата предоставя средства за родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато детето не е прието за съответната учебна година поради липса на свободни места за целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, за които е кандидатствало, и не е предложено от общината по местоживеене на детето друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

За какви разходи може да получите пари, ако детето ви не е прието в градина

Месечният размер на компенсацията за едно дете не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, се посочва в мотивите към заповедта.

istock
istock

За какви разходи можете да получите компенсация

Разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или частна детска градина с яслена група.

За да можете да се възползвате от компенсацията трябва частната ясла да е регистрирана в СРЗИ, а ако е частна детска градина с яслена група, да е лицензирана от МОН. Това означава, че всички други организации, напр. родителски кооперативи, детски центрове не запълват условията за компенсация за момента.

ИЛИ

Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с физически лица.

Физическото лице може да сключи договор със семействата на до 3 деца, ако е с квалификация: "медицинска сестра", "акушерка" "лекарски асистент" "фелдшер" или “предучилищна педагогика”
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase