Най-остър дефицит на кадри има в четири от големите сектори - машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, транспорт и медицина. За тях липсват общо 44 хил. служители, което спира развитието им.

Само в машиностроенето и електротехниката недостигът на кадри се оценява на над 17 хил. работници. А тези два сектора дават най-голям дял от износа - 19%, като те бележат и бърз ръст в последните години. 5 хил. лекари, 11 хил. медицински сестри и 9 хил. зъболекари, както и 1700 шофьори също не достигат у нас.

Омбудсманът предлага законови промени срещу бавещи заплати фирми 

 

България с най-ниски заплати в текстилната промишленост в целия ЕС

 

Има недостиг на машинисти. Летците също не достигат - в момента по оценка на работодателите се търсят над 60 пилоти. Тези данни съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.

АИКБ заедно с двата синдиката у нас правят проект за преодоляване на разликата между търсенето и предлагането на работна сила у нас, финансиран с над 2.3 млн. лв. от еврофондовете. Целта е да се покаже, че работата в тези сектори е привлекателна и да се мотивират младите хора да учат и работят в тях. За целта ще се организират посещение на ученици още от пети и шести клас в предприятията и ще се правят кръжоци по технически дисциплини.

Най-дефицитните професии у нас са тираджия, електротехник, стругар и акушерка, показва класация на работодателската организация с общо 16 професии. Според АИКБ причина да има недостиг в тях са и нагласите на обществото, че това не са престижни професии.

В транспорта пък например основният фактор, който отблъсква хората, не е заплащането, а лошите условия на труд, липсата на редовни почивки, както и това, че при тираджиите например не се правят задължителните смени по маршрутите, коментират от бизнес организацията.

"Маршрутът София-Букурещ, ако е двусменен екипаж, ще се мине за 9 часа, а един човек трябва да го пропътува за 16 часа. Понеже има нормативи, на 45 минути трябва да почиват 10. Те не го правят. В нарушение са, дават се рушвети, като ги спре полиция", коментираха от АИКБ.

Проектът

От АИКБ са си поставили за цел да изработяит карта на професите, от която ще се вижда в кои средни и висши училища се подготвят съответните кадри, необходими за тези сектори и длъжностите в тях.

В 32 предприятия ще бъдат направени интервюта с работници, за да се определят факторите, които правят професията привлекателна.