Българската стопанска камара предлага да бъде започнат обществен дебат за промени в Кодекса на труда.

Предложението е изпратено до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, съобщават на сайта на БСК. 

Работодателската организация настоява за редица промени в Кодекса на труда, сред които са отпадане на общата забрана за полагане на извънреден труд и увеличаване на максималния брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна година от 150 на 300 часа

Отпадането на начисляването на платен годишен отпуск по време на майчинство и темата за т.нар "клас прослужено време" отново са на дневен ред.

Намаляване на прага за възраст за приемане на работа от 16 на 15 години, либерализация на нормативната уредба на агенциите за временна работа (АВР), като отпадне ограничението за 30 на сто дял на наети чрез АВР работници в общия брой наети от приемащото предприятие са също сред исканията на за промени. 

В края на миналата година министър Бисер Петков обяви, че работна група в социалното министерство, в която ще участват представители на синдикати и работодатели, ще направи предложения за промени в трудовото законодателство