Изплатените втори пенсии се увеличават, показват данните на Комисията за финансов надзор.

Средният размер на изплатените пожизнени пенсии към края на 2023 г. е 229,54 лв., а средният размер на разсроченото плащане 416,55 лв. В сравнение с края на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18,62 лв., или с 8,83 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64,30 лв., или с 18,25 на сто.

Хората, които вече получават пари от фондовете за втора пенсия, са 20 656, от които 2 632 пенсионери и 18 024 лица с разсрочени плащания.  Това са хора, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Към края на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 4,751 млн. лв. за пенсии, 69,768 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 245 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Какво е важно да знаете за пенсиите

Средно осигурените за втора пенсия са натрупали в партидите си по 4939 лева, като мъжете имат по близо 5160 лева, а жените – по 4700 лева. Най-големи са сумите на тези в групата от 50 до 54 години – 6371 лева, а не на тези пред пенсия, където има средно по 5034 лева. В професионалните пенсионни фондове, където задължително се осигуряват работещите първа и втора категория труд, има средно по 4890 лева, като мъжете имат средно по 5070 лева, а жените – 3792 лева, показват данните на КФН.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове е 5 000 945 души, като нараства спрямо края на 2022 г. с 1,58 на сто.
Най-голям дял са осигурените в универсалните пенсионни фондове – 80,40 на сто, където постъпват парите ни за втора пенсия. Хората, осигурени в доброволните и професионалните пенсионни фондове, заемат съответно дял от 12,85 на сто и 6,55 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми – 0,20 на сто.

istock
istock

Нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 22,931 млрд. лв. В сравнение с края на предходната година нетните активи на пенсионните фондове се увеличават с 19,34 на сто.

Темпът на нарастване на нетните активи се различава по видове фондове. Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 20,46 на сто за година. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 14,72 на сто и 9,95 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 9,82 на сто.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase