По данни от националната статистика в България има около 2,1 млн. пенсионери. Над 500 000 от тях получават минимална пенсия.

В Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, по данни от края на ноември 2023г. са натрупани 3,985 млрд. лв.

Ето пет важни неща, които трябва да знаете за пенсионирането и пенсиите у нас

Какъв е размерът на пенсиите

От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на миналата година ще бъдат осъвременени с 12% по швейцарското правило. Минималната пенсия за пълен стаж и възраст ще достигне 580,57 лв. Сега тя е 467 лева.

Печелят ли работещите пенсионери от преизчислението на пенсиите си

Максималният размер на пенсиите в България е 3 400 лв.

От същата дата (1 юли) размерът на добавката от пенсията на починал съпруг (вдовишка добавка) се определя в размер на 30% от размера на пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (при 26,5% към момента). Няма промяна в максималния размер на получаваните една или повече пенсии.

istock
istock

В периода 2024-2026 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват от 1 юли всяка година с процент, определен като сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година:

- 2024 г. – 11 на сто;

- 2025 г. – 8 на сто;

- 2026 г. – 5,4 на сто.

Може да се купува стаж за пенсия

В България е възможно да се купува недостигащия стаж за пенсиониране. От 1 януари се увеличиха възрастта и стажът, необходими за пенсия.

Кои са най-високите пенсии

Максимумът недостигащ стаж за пенсия, който може да се закупи, е до пет години. Това могат да направят предварително и хора, които са били редовни студенти за срока на обучението. От НОИ периодично отчитат че всяка година нараства броят на закупилите недостигащите месеци стаж, като това всяка година струва и повече пари заради увеличението на минималната осигуровка. 19,8% от нея е цената за месец. За миналата година над четири хиляди души са купили стаж, посочват от осигурителният институт.

Какви удръжки могат да се правят от пенсиите

Според българските закони на пенсиите могат да се правят удръжки за запори, наложени по реда на  Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания.

Когато лицето едновременно има няколко от тези удръжки, се спазва определен ред, по който те се удържат от пенсията.

istock

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.

Кога имаме право на обезщетение от шест заплати при пенсиониране

Какви са начините за изплащане на пенсията

Има два начина, по които може да се получава пенсията - на адрес чрез пощенската станция или по лична платежна сметка. При подаване на заявлението за отпускане на пенсия във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията.

Не се допуска част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка.

В какъв срок могат да се потърсят неполучени суми от пенсии

Когато има неполучени суми от пенсия и добавки, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от териториалното поделение на НОИ. В този случай се прилага разпоредбата, съгласно която вземането за пенсия и добавки, включително след смъртта на пенсионера, се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Този срок се прилага както по отношение на титуляря на пенсията, така и за неговите наследници.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg