Удостоверенията за осигурителен стаж/доход се издават безплатно, в срок до 30 дни, обясняват експертите от НОИ.

Удостоверенията се получават:


- лично или от упълномощено лице. Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено, в случай че упълномощеното лице е родител, съпруг или дете. В пълномощното задължително се посочва родствената връзка;

- чрез лицензиран пощенски оператор – когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това.

Оформяне на трудовата ни книжка при прекратяване на работа

При непотвърждаване в срок, производството по подаденото заявление се прекратява.

- по електронен път на посочен e-mail адрес.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg