Пенсията ще замести едва 48,1 на сто от дохода за 2022 година и то с включването на добавката от 60 лева, която се дава на всички пенсионери до юни.

Това е записано в мотивите към бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. „Брутният коефициент на заместване на дохода за 2022 г. с включени еднократни допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юни 2022 г., се очаква да бъде 48,1 на сто, а нетният коефициент на заместване се очаква да достигне 62 на сто“, пише в документа.

През 2020 коефициентът на заместване на дохода от пенсията е бил 41,4%.

В мотивите пише още, че средният брой на пенсионерите за 2022 г. се очаква да намалее до около 2 050 700 лица. По-ниският брой на пенсионерите се обуславя от съвместното влияние на демографските процеси и промените в изискванията за придобиване право на пенсия по КСО. Намаление се очаква за всички групи пенсионери, без оглед на вида на водещата пенсия.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2022 г. се предвижда да достигне 573,76 лв. без включена „ковид добавка“ към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юни на 2022 г., и 608,38 лв. с включени еднократни допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери (60 лв. за периода януари-юни 2022 г. и сумите за доплащане до достигане на дохода от пенсии през декември 2021 г., които също ще се изплащат за периода януари-юни 2022 г.).

Експерт: Проблем в пенсионната система, ако няма промени в КСО

Номиналното нарастване с включени еднократни допълнителни суми е 13,4 на сто при среден размер по предварителен отчет за 2021 г. – 536,71 лв. Очаква се реален ръст на пенсиите от 7,3 на сто през 2022 г., при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 5,6 на сто за 2022 г.

istock
istock

Планираните разходи за пенсии за 2022 г. са 14 119,2 млн. лв. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и държавния бюджет, както и добавките към пенсиите на ветераните от войните, добавките към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от ЗПГРРЛ, добавката по чл. 4 от ЗУНТОПБГ. Предвидените разходи са със 1 072,5 млн. лв. или с 8,2 % повече спрямо тези за 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg