коефициент на заместване

Осигуряване

Каква част от дохода замества пенсията

Пенсията ще замести едва 48,1 на сто от дохода за 2022 година и то с включването на добавката от 60 лева, която се дава на всички пенсионери до юни. Това е записано в мотивите към бюджета на държавното ...

2

Икономика

Под трима работещи издържат един пенсионер

Коефициентът на зависимост в напреднала възраст в ЕС се е увеличил значително през последните 20 години. През 2001 г. той е бил 25,9%, което означава, че по-малко от четирима души в трудоспособна възраст ...

1

Осигуряване

Каква част от дохода замества пенсията

През миналата година коефициентът на заместване на дохода от пенсията е бил 41.4%. Очаква се той да нарасне до 41.7%, което е резултат от увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ...

5