Не е изненада, че от край време военни и полицаи получават двойно по-висока пенсия от средната за стаж и възраст.

Средната тяхна пенсия за 2018 г. се равнява на 638,08 лв. на месец, което е почти двойно спрямо останалите пенсионери, при които тя е 349,81 лева на месец, сочат данни на НОИ за Държавното обществено осигуряване.

Данните сочат, че пенсионери, които са били служители на ДАНС, НСО, МВР и други специализирани ведомства взимат средно с 288,27 лв. повече от другите възрастни хора. Възнагражденията им са се повишили с 4,1 % миналата година спрямо 2017г.

Разликата между мъже и жени в тези професии е минимална, като мъжете получават средно по 638,60 лв. лична пенсия, а жените – по 621,84 лв. Относно възрастова продължителност, продължава тенденцията жените да получават по-дълго пенсия (24,8 години), при 18,6 години при мъжете, което е с 6,2 години години повече в полза на дамите.

Най-многобройната група, а именно групата на 65-69-годишните пенсионери (24,0%) е със среден основен месечен размер 384,36 лв. С най-ниски пенсии се оказват лицата на възраст над 95 години – с 272,72 лв.

Най-високи пенсии за 2018 година са придобили пенсионерите на възраст до 40 години и тези между 40-44 години, като те са получавали средно съответно 738,08 лв. и 865,34 лв., като в тази възрастова група попадат само 117 човека.

Хората на възраст между 45 и 49 години – са били със средна пенсия от 703,21 лв., и тези между 50 и 54 години – с 695,74 лв. Общият брой на хората в тези две възрастови групи е 19 511 души или 1,2% от всички.

В тези възрастови категории са включени и пенсионери, които са военнослужещи, полицаи и други ползващи специален режим на ранно пенсиониране. Повечето от хората придобили пенсия на по-ранна възраст, са работили в условия на първа и втора категория на труд.