Разходите за пенсии заемат най-висок дял в структурата на общите разходи в бюджета на държавното обществено осигуряване, показва разчетът на НОИ.

Разходите за пенсии са в размер на 5 835,8 млн. лв., 41,3% изпълнение на плана за годината. За първите пет месеца на годината те са с 497,3 млн. лв. или с 9,3% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 613,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 83,9 млн. лв., като сумата се отнася за месеците януари, февруари, март, април и май 2022 г. За изплащане на т.н. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,3 млн. лв.

Към 31 май 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 3 863,2 млн. лв., което представлява 39,9% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 272,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 6 797,4 млн. лв. или 40,3% от заложените в плана за годината. Разходите са с 219,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

istock
istock

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 май са в размер на 850,7 млн. лв. или 37,2% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за петте месеца на годината са с 2,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Добавки и компенсации вдигнаха разходите за пенсии

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец май е 2 909,4 млн. лв.
 
Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 34,1 млн. лв., което представлява 32,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.
Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 26,6 млн. лв., което представлява 38,8% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 5,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
 

istock
istock

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 май са в размер на 1 080,6 хил. лв., което представлява 43,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с  278,9 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи са в размер на 517,9 хил. лв., което представлява 10,9% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с  1 190,1 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg