Най-много безработни лица остават след приключване на сезонната заетост. Общо безработните у нас за първото тримесечие на 2019 г. са 165 300 души, от които 95 000 са мъже, а 70 300 са жени.
 
След приключване на сезонната заетост без работа са останали общо 52 500 души, от които предимно мъже - 33 500. Сред останалите причини за напускане на работа са съкращение или уволнение - 39 400 души, неудовлетвореност от условията на работа - 12 800 души, и други причини - 11 400 души, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).
 
Най-често без работа остават мъжете - 93 300 души, спрямо 69 800 жени. В градовете е по-лесно да се остане без препитание - 100 700 души са загубили работата си в голям град спрямо 62 400 работници, останали без работа в селата.
 
Статистиката сочи още, хората със средно образование остават без работа по-често от тези с висше, и тези с основно или без никакво образование - 72 800 души със средно спрямо 25 300 с висше, и 48 900 с основно. Работниците със средно образование и придобита професионална квалификация също лесно остават без работа - за първото тримесечие на 2019 г. 42 200 от тях са останали без работа.