Една от нуждите, които обезпечава законодателството, е да се повишат възможностите за приспособяване на режима на работа към индивидуалните потребности на работника или служителя, произтичащи от семейните му и лични задължения.

Едни от тези потребности често са случаите, в които се налага да се осъществява грижа за болен член от семейството или както пандемичната обстановка в страната от последните две години наложи - гледане на дете под карантина до изтичането на нейния срок, както и други подобни ситуации, свързани с обгрижването на член от семейството по здравословни причини.

Осигурителен стаж при обезщетение за отглеждане на дете

В кои конкретни случаи, свързани с гледане на болен член от семейството, се полагат обезщетение, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

istock
istock

В закона е посочено, че парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст - на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година.

Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация

Обезщетение са изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.

Също така и за, гледане на дете под карантина до 18-годишна възраст, болно от заразна болест - до изтичането на срока на карантината, за гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ заедно с осигурения - за времето, през което осигуреният е бил в заведението. Обезщетение се заплаща и за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето - до изтичането на срока на карантината.

istock
istock

Важно е да се уточни, че за един и същи осигурителен случай за едно и също време, парично обезщетение може да се изплаща само на един осигурен член на семейството.

Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване

За гледане на хронично болен член на семейството парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването, като за членове на семейството на осигуреното лице се считат неговите възходящи и низходящи по права линия, съпругът и съпругата.

Паричното обезщетение се изплаща и за гледане на дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство.

Справка:

чл. 45 от КСО

чл. 26 от Закона за закрила на детето

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg