В България има възможност за медицинска рехабилитация по две програми, като при едната разходите се покриват изцяло от държавния бюджет чрез НЗОК (на рехабилитация с направление по клинична пътека), а при втората програма една част от разходите се покриват от лицето и една част от държавния бюджет (на рехабилитация по НОИ).

Рехабилитацията по клинична пътека е с престой от 7 дни, като Здравната каса поема един път в годината рехабилитация по съответната клинична пътека, а рехабилитацията по програма НОИ е с престой от 10 дни и за разлика от рехабилитацията по клинична пътека се доплаща.

Какви са условията за ползване на правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Само у нас постковид възстановяването извън болница се плаща от пациента

Лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

istock
istock

В периода от 6 календарни месеца се включва и времето на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Също така и времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година, както и времето, през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение.

Предлагат вдигане на здравната вноска

Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от 6 календарни месеца обаче не се прилага за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Право на помощите имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по законовите разпоредби.

istock
istock

Условията за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация на лицата, както и процедурите за избор на юридически лица - изпълнители на тази дейност, се определят с наредба на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващ лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление.

Източва ли санаториум пари от НОИ

Медицинското направление се издава в два екземпляра и в него се документират заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания. Направление се издава до 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

istock
istock

Лицата които искат да се ползват от правото си на профилактика и рехабилитация, следва да предварително да подготвят следните документи:

Документи за прием по клинични пътеки:

1. Лична карта;

2. Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7 / в два екземпляра, издадена от личния лекар;

3. Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечение /за определени КП/;

4. Етапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условия /при изискване от съответните РЗОК/;

5. Резервация за лечебното заведение;

6. Ако пациентът не може да се самообслужва изискваме придружител (касата не му поема разходите)
 

istock
istock


Тръгва програмата за санаториум с пари от НОИ

Документи за рехабилитация по НОИ:

1. Медицинско направление.

2. Документ за самоличност.

3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*. При малките хора с ТЕЛК не е задължително.

4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

5. Eкспертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Експертно решение за признаване на професионална болест – за лицата с професионална болест.

Справка:

Чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване

Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg