Още служители имат право на ранно пенсиониране, напомнят от Националния осигурителен институт. Законът за противодействие на корупцията (ЗПК) бе обнародван в бр. 84 от 06.10.2023 г. на „Държавен вестник“ и влезе в сила от същата дата. С него е променено наименованието на действащия до тогава Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който продължава да действа с наименование Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ).

Считано от 6 октомври 2023 г., дейностите по противодействие на корупцията и по отнемане на незаконно  придобитото имущество са разделени и са регламентирани в два отделни нормативни акта - в новия Закон за противодействие на корупцията и в изменения като заглавие и съдържание ЗПКОНПИ.

От пенсионно-осигурителна гледна точка най-съществените промени са свързани с това на кои лица е предвидено да се зачита осигурителен стаж от първа категория труд и кои лица могат да ползват права за ранно пенсиониране по условията на чл. 69, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за периодите до 6 октомври 2023 г. и след тази дата. Считано от същата дата, чл. 69, ал. 2 от КСО е изменен, като от обхвата на правоимащите лица отпадат държавните служители по разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, като последната е отменена. На тяхно място са включени държавните служители по чл. 15, ал. 3, т. 1 от новия Закон за противодействие на корупцията.

С изрична разпоредба в ЗПК е посочено, че трудът на членовете на Комисията за противодействие на корупцията, на разследващите инспектори и на инспекторите, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, се зачита за труд от първа категория. Това означава, че при пенсиониране осигурителният стаж на тези хора следва да бъде превърнат, като три години осигурителен стаж от първа категория труд се зачитат за пет години стаж от трета категория.

Кой получава висок коефициент при пенсиониране

Същественото обаче е, че не за всички тези длъжности е предвидено да ползват права за ранно пенсиониране. Право на такова могат да ползват само държавните служители по чл. 15, ал. 3, т. 1 от ЗПК, а именно – инспекторите, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, и разследващите инспектори. По смисъла на закона инспектор е служител, заемащ длъжността „инспектор“, „старши инспектор“, „главен инспектор“, „специален инспектор“ или „държавен инспектор“.

istock
istock

Не е предвидено членовете на самата Комисия за противодействие на корупцията да могат да ползват права за ранно пенсиониране, тъй като не са включени в кръга на правоимащите лица.

Важно за правоимащите е да бъде подчертано, че с новата редакция на тази разпоредба не са извършени промени както относно изискуемата възраст за пенсиониране, така и по отношение на необходимата продължителност на осигурителния стаж за придобиване на право на ранно пенсиониране.

С оглед на това изискванията за придобиване на право на ранно пенсиониране се запазват такива, каквито са установени с пенсионната реформа от 2015 г., а именно:

• за 2023 г. – възраст 54 години за жените и мъжете и придобит общ осигурителен стаж 27 години, от които 2/3 или 18 години на длъжност по посочените в разпоредбата закони;

• за 2024 г. – възраст 54 години и 2 месеца за жените и мъжете и придобит общ осигурителен стаж 27 години, от които 2/3 или 18 години на длъжност по посочените в разпоредбата закони.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg