Хората, които през 2010 г. не са могли да ползват целия си отпуск за годината, ще могат да го ползват до края на 2012 г. Водещо при ползването на платения годишен отпуск е двугодишната давност.

Това каза депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на социалната комисия Светлана Ангелова.

Днес по нейна инициатива в Министерството на труда и соцалната политика бе организирана работна среща с представителите на синдикатите и бизнеса за промени в Кодекса на труда. Предложенията за изменения ще бъдат внесени утре в Народното събрание. 

Според тях графикът за ползване на платения годишен отпуск за 2011 г. трябва да бъде направен до 31 март т.г., а за всяка следваща - графикът ще се утвърждава до 31 декември на предходната година.

С новите проектопромени се предвижда възможност да бъдат прехвърлени до 10 дни за следващата година по искане на работниците и служителите по лични причини.

Според сега действащия закон могат да се прехвърлят до 10 дни по производствени причини. Така дните, които могат да бъдат прехвърляни за следващата календарна година, стават до 20.

 

Искате да изчислите нетното си възнаграждение - направете го тук.